Ik wil buurtbemiddeling inschakelen

Als u last heeft van uw buren, probeert u eerst zelf met uw buren dit op te lossen. Lukt dit niet? Dan kunt u de hulp inroepen van bijvoorbeeld de gemeente of de politie. 

Beschrijving

Burenruzie. Het begint vaak met iets kleins. Ergernis over geluid, kinderen, een barbeque of een verkeerd geparkeerde auto. Het stelt eigenlijk niets voor, maar soms kan dit soort ergernis behoorlijk uit de hand lopen. Buren praten niet meer met elkaar en in het ergste geval maken ze elkaar het leven behoorlijk zuur. Het project Buurtbemiddeling probeert buren die met elkaar overhoop liggen weer met elkaar in contact te brengen zodat er goede afspraken gemaakt kunnen worden om bijvoorbeeld weer rustig naast elkaar te kunnen wonen. 

Voorwaarden

Buurtbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugsproblematiek. Daar zijn andere hulpinstanties voor.

Aanpak

Problemen met de buren? Schakel een buurtbemiddelaar in!
Buurtbemiddeling Lingewaard/Overbetuwe wil helpen bij het oplossen van conflicten tussen buren. Speciaal voor dit werk getrainde vrijwilligers doen het eigenlijke bemiddelingswerk.
Iedereen maakt wel eens minder prettige situaties mee in de buurt. Denk eens aan geluids- of stankoverlast en rommel. Door met elkaar te praten vind je vaak samen een oplossing. Maar dat lukt niet altijd. Soms lopen de irritaties zo hoog op dat buren elkaar niet meer aankijken of ruzie met elkaar krijgen. Als u er zelf niet meer uitkomt, kunt u buurtbemiddeling inschakelen.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars proberen ruziënde partijen weer met elkaar te laten praten. Dat gebeurt  op een neutrale plek. De buurtbemiddelaars helpen bij het gesprek. Zij zijn neutraal en geven geen oordeel. Buurtbemiddelaars proberen ervoor te zorgen dat partijen zelf een oplossing vinden. Uiteraard hebben de buurtbemiddelaars geheimhoudingsplicht.


Wie bemiddelt?

Bij buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers. Bij ieder conflict dat in aanmerking voor buurtbemiddeling komt, schakelt de coördinator twee vrijwilligers in. Daarbij wordt gekeken naar het soort conflict, de achtergrond van het conflict en de wijk waarin het speelt. Het gesprek voor buurtbemiddeling is altijd op een neutrale plaats. Beide partijen moeten bij buurtbemiddeling vrijwillig deelnemen, de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil om problemen op te lossen.
U kunt buurtbemiddeling inschakelen bij ergernissen, conflicten en ruzies tussen buren.
Buurtbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij conflicten waarbij sprake is van  agressie, familieproblemen, criminaliteit, alcohol- en drugsproblematiek. Daar zijn andere hulpinstanties voor.

Wie kunnen buurtbemiddeling inschakelen?

Iedereen die een oplossing zoekt voor een probleem met de buren kan zichzelf voor buurtbemiddeling aanmelden. Buurtbemiddeling is gratis. Ook woningbouwcorporaties, politie, BOA’s en andere organisaties kunnen problemen tussen buren of buurtgenoten aanmelden.
Hebt u nog vragen, wilt u buurtbemiddeling inschakelen of heeft u belangstelling om als vrijwilliger aan de slag te gaan, dan kunt u contact opnemen met de coördinator buurtbemiddeling, Ellen van der Zweep tel: 088-0011333 
 
U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 9.00-17.00 uur bellen of een e-mail sturen naar: buurtbemiddeling@sterker.nl of kijk op buurtbemiddelingsterker.nl.
Het postadres is: Buurtbemiddeling Lingewaard/Overbetuwe, p.a. Buurtbemiddeling Sterker Sociaal Werk, Stationsplein 26, 6512 AB Nijmegen.

U ontvangt altijd zo spoedig mogelijk een bericht terug.