Onderhoud aan wegen, straten, fietspaden en trottoirs

Constateert u bijvoorbeeld: een losse stoeptegel, een gat in het asfalt, verzakte rioleringsputjes (kolken), kapot wegmeubilair (zoals banken of verkeersborden) of een te hoge verkeersdrempel? Neemt u dan contact op met de gemeente, zodat deze de schade zo snel mogelijk kan herstellen.

Geef een melding over de omgeving door

Voorwaarden

De gemeente zet werkzaamheden voor het wegenonderhoud in gang naar aanleiding van meldingen van burgers of inspecties door de gemeente.

Als een weg slecht onderhouden is, kan hieruit schade voortvloeien voor de gebruiker. De wegbeheerder is aansprakelijk voor deze schade tenzij hij kan aantonen dat deze schade niet te voorkomen was.

Aanpak

Om een vlotte behandeling mogelijk te maken, vragen wij u zo goed mogelijk de locatie te melden, bijvoorbeeld aan de hand van straat en huisnummer.

In uiterst dringende gevallen, kunt u buiten kantooruren bellen naar telefoonnummer (0481) 361505 of naar de politie (0800-8844).