College

  • College van burgemeester en wethouders

    Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, ook wel portefeuille genoemd. De wethouders zijn gekozen voor de periode 2022 tot en met 2026. Het college van B&W wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. Hij is ambtelijk secretaris en de eerste adviseur van het college.

  • Besluitenlijsten B&W

    10 mei 2021
  • Coalitieprogramma

  • Solliciteren als kinderburgemeester

    Sinds 2016 heeft gemeente Overbetuwe ieder jaar een kinderburgemeester. Op dit moment gaan we op zoek naar de kinderburgemeester voor 2022-2023. Alle Overbetuwse kinderen die dit schooljaar in groep 7 zitten nodigen wij uit om je sollicitatie uiterlijk donderdag 9 juni 2022 in te sturen.