Besluitenlijsten B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdagochtend. De besluiten worden iedere week openbaar gemaakt in de besluitenlijst. Hieronder vindt u een overzicht van de besluitenlijsten.

Overzicht besluitenlijsten B&W