Subsidie aanvragen voor cultuur, onderwijs, sport en welzijn

Verenigingen en instanties kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van cultuur, onderwijs, sport en welzijn. U vraagt deze subsidie digitaal aan. Bij de aanvraag stuurt u de gevraagde informatie en bijlagen digitaal mee. Wat u moet meesturen verschilt per subsidie.

Let op: u kunt uw subsidie niet meer per post aanvragen.

Vraag subsidie aan voor cultuur, onderwijs, sport en welzijn

Gemeente Overbetuwe wil op 1 januari 2022 een nieuwe subsidieregeling van kracht laten gaan.

Nieuwe subsidieaanvragen worden vanaf 1 januari 2022 beoordeeld op basis van deze nieuwe subsidieregeling.

Zodra deze definitieve regeling bekend is, kunt u deze vinden op deze pagina.

 • De volgende personen mogen de subsidieaanvraag doen:
  • Een bestuurslid van de organisatie. Deze persoon moet als bestuurslid geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel.
  • Iemand die gevolmachtigd is door een bestuurslid van de organisatie.
 • Voor de aanvraag heeft u nodig:
  • Uw naam en adres.
  • Het adres waar u post over de subsidie wilt ontvangen.
  • Van de organisatie waarvoor u subsidie aanvraagt:
   • Naam
   • KvK-nummer
   • Het adres van de website (als de organisatie die heeft)
   • IBAN
  • Andere informatie en eventueel bijlagen. Dit verschilt per subsidie. Hieronder kunt u voor elke subsidie lezen welke informatie en bijlagen nodig zijn bij de subsidieaanvraag. Voor sommige subsidies geldt dat u bepaalde informatie moet kunnen bewijzen. De gemeente kan met een steekproef bewijs opvragen van de informatie die u in uw aanvraag heeft ingevuld.
 • U vraagt de subsidie uiterlijk 31 mei aan voor activiteiten in het volgende kalenderjaar. Een subsidie voor 2022 vraagt u dus uiterlijk 31 mei 2021 aan. Let op: voor sommige subsidies geldt een andere inleverdatum. Kijk daarvoor bij de informatie over de subsidie die u wilt aanvragen.

Tips

 • In de instructiefilm kunt u zien hoe de digitale aanvraag werkt.
 • Zet de gevraagde bijlagen klaar op uw computer, voordat u begint met het invullen van het digitale formulier.
 • Nasturen stukken: Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging met daarin vermeld uw zaaknummer. Bewaar deze goed! Mocht u aanvullende of gewijzigde stukken willen insturen, dan kunt u dit doen door via e-mail te reageren op deze ontvangstbevestiging. Laat in de onderwerp-regel het zaaknummer staan. Uw reactie en eventuele bijlagen worden dan automatisch toegevoegd aan het dossier van uw subsidieaanvraag.

Beslissing en verantwoording

 • De gemeente beslist binnen 13 weken na de uiterste aanvraagdatum over uw subsidieaanvraag, met uitzondering voor subsidies die als uiterste aanvraagdatum 1 juni hebben. Hiervoor geldt de uiterste datum 1 oktober.
 • U ontvangt van ons een bericht met onze beslissing over uw aanvraag (beschikking). Als u de subsidie krijgt, staat in ons bericht of u na afloop een verantwoording moet geven en wat u daarvoor moet insturen. 
 • Als u in 2020 een voorschot op een subsidie heeft ontvangen waarvoor u een vaststellingsaanvraag moet indienen, krijgt u van de gemeente een bericht hoe deze procedure in 2021 werkt.

Meer informatie over de verschillende subsidies

Bekijk welke voorwaarden er verder gelden voor de subsidie die u wilt aanvragen:

Meer informatie

Bekijk de Algemene subsidieverordening van de gemeente Overbetuwe