Subsidie vrijwilligersorganisaties aanvragen

De gemeente Overbetuwe subsidieert activiteiten die een bijdrage leveren aan de door de gemeente gestelde maatschappelijke effecten en doelen.

Verenigingen en instanties kunnen bij de gemeente een subsidie aanvraag doen als welzijnsorganisatie of vrijwilligersorganisatie. U vraagt de subsidie digitaal aan. Bij de aanvraag stuurt u de gevraagde informatie en bijlagen digitaal mee.

Voorwaarden

  • U kunt tot 1 oktober 2022 de jaarlijkse subsidie aanvragen.
  • U kunt een éénmalige subsidie aanvragen uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
  • Aanvragen die daarna binnen komen, of onvolledig zijn worden niet meer getoetst.
  • Op de subsidieaanvraag zijn de voorwaarden uit de volgende regelingen van toepassing:
  • Uw activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe. Afhankelijk van het soort subsidie, gelden nog andere voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u bij de beschrijving van de subsidie via de links hieronder. Het kan zijn dat niet al uw activiteiten voldoen aan deze voorwaarden. U krijgt voor deze activiteiten dan geen subsidie.  

Meer informatie en aanvragen

Verantwoorden van in 2021 ontvangen subsidie

Om uw verantwoording of rapportage in te dienen kunt u het formulier Verantwoording ontvangen subsidie gebruiken.

Vragen? 

Heeft u vragen mail ze dan naar beheersubsidies@overbetuwe.nl.