Subsidie welzijnsorganisaties aanvragen

De gemeente Overbetuwe subsidieert activiteiten die een bijdrage leveren aan de door de gemeente gestelde maatschappelijke effecten en doelen.

Verenigingen en instanties kunnen bij de gemeente een subsidie aanvraag doen als welzijnsorganisatie. U vraagt de subsidie digitaal aan. Bij de aanvraag stuurt u de gevraagde informatie en bijlagen digitaal mee.

Voorwaarden

 • U kunt tot 1 oktober 2022 de jaarlijkse subsidie aanvragen.
 • U kunt een éénmalige subsidie aanvragen uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
 • Aanvragen die daarna binnen komen, of onvolledig zijn worden niet meer getoetst.
 • Op de subsidieaanvraag zijn de voorwaarden uit de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016 van toepassing. 
 • Uw activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe. Afhankelijk van het soort subsidie, gelden nog andere voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u bij de beschrijving van de subsidie via de links hieronder. Het kan zijn dat niet al uw activiteiten voldoen aan deze voorwaarden. U krijgt voor deze activiteiten dan geen subsidie.  

Hoe u subsidie aanvraagt

 • De volgende personen mogen de subsidieaanvraag doen:
  • Een bestuurslid van de organisatie. Deze persoon moet als bestuurslid geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel.
  • Iemand die gevolmachtigd is door een bestuurslid van de organisatie.
 • Voor de aanvraag heeft u nodig:
  • Uw naam en adres.
  • Het adres waar u post over de subsidie wilt ontvangen.
  • Van de organisatie waarvoor u subsidie aanvraagt:
   • Naam
   • KvK-nummer
   • Het adres van de website (als de organisatie die heeft)
   • IBAN
  • Andere informatie en eventueel bijlagen. Dit verschilt per subsidie. Hieronder kunt u voor elke subsidie lezen welke informatie en bijlagen nodig zijn bij de subsidieaanvraag. Voor sommige subsidies geldt dat u bepaalde informatie moet kunnen bewijzen. De gemeente kan met een steekproef bewijs opvragen van de informatie die u in uw aanvraag heeft ingevuld.
 • U vraagt de subsidie uiterlijk voor 1 oktober aan voor activiteiten in het volgende kalenderjaar. Een subsidie voor 2023 vraagt u dus uiterlijk 30 september 2022 aan. Let op: voor sommige subsidies geldt een andere inleverdatum. Kijk daarvoor bij de informatie over de subsidie die u wilt aanvragen.

Meer informatie en aanvragen

Verantwoorden van in 2021 ontvangen subsidie

Om uw verantwoording of rapportage in te dienen kunt u het formulier Verantwoording ontvangen subsidie gebruiken.

Vragen? 

Heeft u vragen mail ze dan naar beheersubsidies@overbetuwe.nl.