Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen

Op een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens, zoals uw naam en huidige adres. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waarin u woont.

Beschrijving

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in Overbetuwe woont. Hierop staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven of als u gaat trouwen of scheiden. U kunt het uittreksel online of in het gemeentehuis aanvragen. Maak daarvoor een afspraak.

Uittreksel BRP aanvragen (met DigiD)   Afspraak maken om uittreksel BRP aan te vragen

Uittreksel BRP voor uzelf of iemand anders aanvragen

U mag een uittreksel BRP aanvragen voor:

  • Uzelf.
  • Voor uw kinderen tot en met 15 jaar.
  • Voor uw kinderen tot en met 17 jaar, als ze op uw adres staan ingeschreven.
  • Voor degene met wie u getrouwd bent of uw geregistreerd partner. Dit kan alleen als u op hetzelfde adres staat ingeschreven.
  • Voor iemand anders die u een schriftelijke machtiging (Pdf, 110 kB) heeft gegeven.
  • Als u de curator bent, kunt u het voor uw onder curatele gestelde persoon aanvragen.
  • Als u een advocaat of notaris bent, kunt u een uittreksel aanvragen van een inwoner als dat mag volgens de Wet BRP.

Hoe u het uittreksel aanvraagt

Kosten

Uittreksel BRP € 12,00

Meer informatie

  • U kunt ook een internationaal uittreksel BRP aanvragen, in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaan of Turks. Dat is soms nodig voor gebruik in het buitenland.
  • Als u niet meer in Nederland woont, kunt u een uittreksel aanvragen bij een RNI-gemeente.