Afval

 • Huishoudelijk afval

  PMD-zakken, groene en grijze containers en oud papier en karton wordt aan huis opgehaald door PreZero (voorheen SUEZ). In de digitale PreZero Inzamelwijzer vindt u de ophaaldata voor uw adres. U kunt herinneringsberichten aanzetten, zodat u het afval niet vergeet buiten te zetten.

  Het afval wordt vanaf 7.30 uur opgehaald. Zet uw afval 's ochtends op tijd aan straat. Een dag van te voren is niet toegestaan.

 • Afval wegbrengen

  Afval dat u niet meegeeft met het huishoudelijk afval kunt u naar de milieustraten in Andelst of Elst brengen. Uw milieupas is het toegangsbewijs voor de milieustraten. Bij de milieustraten kunt u verschillende soorten afval wegbrengen. Sommige afvalsoorten zijn gratis, voor andere afvalsoorten moet u betalen.

  Glas, textiel en PMD kunt u ook gratis wegbrengen bij ondergrondse containers die verspreid zijn in de gemeente.

 • Afval op laten halen

  Om grofvuil, oud ijzer of snoeihout op te laten halen moet u een afspraak maken. Dat kan tot 4 dagen van tevoren.

 • Luiers en incontinentiemateriaal inzamelen

  U kunt de thuis gebruikte luiers gratis aanbieden. De luiers moeten in speciale luierzakken worden ingeleverd. Deze zijn gratis verkrijgbaar
  op de meeste inleveradressen.

 • Klachten en storingen afvalinzameling melden

  Klachten over de afvalinzameling kunt u melden bij PreZero. Storingen van ondergrondse containers kunt u melden bij de gemeente.

 • Asbest verwijderen

  Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Dit kan via het ‘Omgevingsloket Online’. Doe de melding minstens 5 werkdagen voor het begin van de werkzaamheden. Deze melding is gratis. Volg daarna het stappenplan van de Rijksoverheid.

 • Compostvaten kopen

  Een compostvat maakt mest van uw groente, fruit- en tuinafval. De mest uit het compostvat kunt u gebruiken voor uw tuin. Een compostvat kunt bij de gemeente kopen.

 • Zwerfafval opruimen

  Blikjes, plastic zakjes, papier, flesjes, sigarettenpeuken en kauwgom horen niet buiten op de grond te liggen. Toch komen we het veel tegen. Minder zwerfafval zorgt voor een fijnere leefomgeving. In Overbetuwe zijn veel zwerfafvalvrijwilligers actief en daar zijn we trots op. Kom ook in actie tegen zwerfafval.