Klachten en storingen afvalinzameling melden

Klachten over de afvalinzameling kunt u melden bij PreZero. Storingen van ondergrondse containers kunt u melden bij de gemeente.

Klachten over afvalinzameling

Klachten over het ophalen van afval kunt u melden bij PreZero of via 0800 - 405 05 00 (op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur).

Storingen ondergrondse container melden

Voor storingen aan de ondergrondse container doet u een melding omgeving.