Belastingen voor inwoners

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente haalt huishoudelijk afval bij u op en zorgt voor verwerking van het afval. U betaalt daarvoor afvalstoffenheffing. De hoogte van de afvalstoffenheffing hangt af van de manier waarop wij het afval bij u inzamelen.

 • Automatische incasso

  U kunt de gemeentelijke belastingen automatisch in maandelijkse termijnen betalen. U machtigt de gemeente dan voor automatische incasso. Als er iets verandert, past u de automatische incasso aan. U kunt de automatische incasso altijd weer stoppen. U kunt uw belastingaanslag ook betalen door het bedrag aan ons over te maken.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen bekijken

  U kunt online uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen bekijken en downloaden.

 • Onroerendezaakbelasting betalen (woning)

  Wij bepalen de waarde van uw huis, gebouw of grond ieder jaar opnieuw. Deze waarde noemen we de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). De hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) hangt af van de WOZ-waarde.

 • Hond aan- of afmelden

  Als u één of meerdere honden heeft, betaalt u hondenbelasting. Als u een hond heeft, geeft u dit zo snel mogelijk aan ons door. Als u uw hond heeft weggedaan of als uw hond is overleden, geeft u dit ook aan ons door.

 • Belastingaanslag betalen

  U kunt de gemeentelijke belastingen automatisch in maandelijkse termijnen betalen. U machtigt de gemeente dan voor automatische incasso. Als er iets verandert, past u de automatische incasso aan. U kunt de automatische incasso altijd weer stoppen. U kunt uw belastingaanslag ook betalen door het bedrag aan ons over te maken.

 • Kwijtschelding belastingen aanvragen

  Als u een laag inkomen heeft en de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Als u kwijtschelding krijgt, hoeft u (een deel van) de onroerende-zaakbelastingen, het vaste deel van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing niet te betalen.

 • Rioolheffing

  Als uw woning, winkel of kantoor is aangesloten op de gemeentelijke riolering, betaalt u rioolheffing. De prijs voor rioolheffing hangt af van hoeveel water u gebruikt van waterbedrijf Vitens.

 • Bereken uw lokale lasten

  Met behulp van de lokalelastenmeter kunt u berekenen hoeveel gemeentelijke belastingen u betaalt als inwoner of ondernemer. Ook kunt u de hoogte van de belastingen vergelijken met die van andere gemeenten.

 • Bezwaar maken tegen aanslag gemeentelijke belastingen, WOZ-waarde en leges

  Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag en/of WOZ-waarde, raden wij u aan een afspraak te maken voor een gesprek. In het gesprek kunnen wij uw vragen beantwoorden en uitleg geven bij uw belastingaanslag en/of WOZ-waarde.

 • Voordelige afvalstoffenheffing medisch afval aanvragen

  Door een langdurige ziekte of handicap heeft u misschien veel medisch afval. Als u daardoor vaak uw afvalcontainer moet aanbieden, kan de vaste afvalstoffenheffing voor een één- of meerpersoonshuishouden voordeliger zijn.