Bezwaar maken tegen aanslag gemeentelijke belastingen, WOZ-waarde en leges

Als u het niet eens bent met uw belastingaanslag en/of WOZ-waarde, raden wij u aan een afspraak te maken voor een gesprek. In het gesprek kunnen wij uw vragen beantwoorden en uitleg geven bij uw belastingaanslag en/of WOZ-waarde.

Afspraak voor een gesprek over de aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ waarde

Als u het na het gesprek nog niet eens bent met uw belastingaanslag en/of WOZ-waarde, kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken

U kunt online of schriftelijk bezwaar maken:

Bezwaar maken tegen aanslag gemeentelijke belastingen, WOZ-waarde en leges (DigiD of E-Herkenning)

Let op! U kunt alleen bezwaar maken als uw naam op de aanslag staat.

  • Als u schriftelijk bezwaar maakt, schrijft u een brief met daarin:
    • Waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of WOZ-waarde
    • Biljetnummer van uw aanslagbiljet
    • Uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres

U stuurt de brief naar gemeente Overbetuwe, ter attentie van de heffingsambtenaar, Postbus 11, 6660 AA in Elst.

  • Wij sturen binnen een week een bericht dat wij uw bezwaar hebben ontvangen.
  • Wij verwerken uw bezwaar zo snel als wij kunnen. In de wet staat dat we dit in elk geval uiterlijk 31 december moeten doen.
  • U krijgt bericht van ons met onze beslissing op uw bezwaar.

Let op: U krijgt geen uitstel van betaling als u bezwaar maakt. U moet de belastingaanslag dus op tijd betalen. Als wij u gelijk geven, krijgt u geld terug.