Kwijtschelding belastingen aanvragen

Als u een laag inkomen heeft en de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Als u kwijtschelding krijgt, hoeft u (een deel van) de onroerende-zaakbelastingen, het vaste deel van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing niet te betalen.

Bereken of u recht heeft op kwijtschelding

Kwijtschelding aanvragen

Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen? Wij toetsen uw gegevens. Misschien krijgt u automatisch weer kwijtschelding. Dit zetten wij op uw aanslag. Anders kunt u zelf kwijtschelding aanvragen.

 • U vult het Aanvraagformulier voor kwijtschelding (Pdf, 209kB)  in.
 • Van alles wat u invult, verzamelt u bewijzen. Let op: Zet op elke pagina:
  • Uw naam
  • Bij welke vraag uit het formulier de pagina hoort
 • U stuurt het formulier en alle bewijzen naar de gemeente. Dit kan op 3 manieren:
  • Per post: Gemeente Overbetuwe, t.a.v. de Invorderingsambtenaar, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Een postzegel is niet nodig.
  • U mailt uw aanvraag naar info@overbetuwe.nl
  • U brengt uw aanvraag naar gemeente Overbetuwe, Dorpsstraat 67 in Elst. Houd wel rekening met de openingstijden.
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag binnen 5 maanden. Zolang we met uw aanvraag bezig zijn, krijgt u uitstel van betaling waarvoor u kwijtschelding vraagt.
 • U krijgt een brief waarin de gemeente uitlegt of u kwijtschelding krijgt en hoe hoog het bedrag is dat u niet hoeft te betalen.

Voorwaarden

De gemeente bekijkt hoeveel mensen van 21 jaar of ouder in uw huis wonen. Hoe meer meerderjarige bewoners in uw huis wonen, hoe lager het bedrag dat u aan kwijtschelding krijgt. Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw inkomen, uw vaste uitgaven, uw vermogen en of u schulden heeft bij de belastingdienst.

Maximaal inkomen

Uw (gezamenlijk) inkomen moet onder de volgende bedragen blijven.

Personen die samenwonen

Maximaal (gezamenlijk) inkomen

Beide partners 21 jaar en ouder tot AOW-gerechtigde leeftijd

€ 1.559,58

Een partner AOW-gerechtigd en ander partner 21 jaar en ouder, maar niet AOW-gerechtigd

€ 1.759,92

Beide partners AOW-gerechtigd

€ 1.771,44

Alleenstaande

Maximaal inkomen

21 jaar en ouder, maar niet AOW-gerechtigd

€ 1.091,71

AOW-gerechtigd

€ 1.297,60

Alleenstaande ouder

Maximaal (gezamenlijk) inkomen

21 jaar en ouder, maar niet AOW-gerechtigd

€ 1.091,71

AOW-gerechtigd

€ 1.297,60

Vermogen

Als u vermogen heeft, bijvoorbeeld spaargeld, de waarde van een auto of overwaarde op uw huis (het verschil tussen de waarde van uw eigen huis en de hypotheekschuld) komt u misschien niet in aanmerking voor kwijtschelding. Het bedrag dat u aan vermogen mag hebben verschilt per situatie. De gemeente berekent dit voor u.

Administratief beroep instellen

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw kwijtscheldingsverzoek, kunt u administratief beroep instellen. In de brief met de beslissing staat hoe dit moet. Doe dit binnen 10 dagen na de datum die op de brief met de beslissing staat.

Meer informatie

Als u een betalingsachterstand heeft, kunt u ons bellen via 14 0481 en om een betalingsregeling vragen.