Duurzaam Overbetuwe

Wilt u weten wat u thuis kunt doen om duurzamer te zijn? Of welke ideeën er in de gemeente zijn? Bekijk hier alle informatie over een duurzaam Overbetuwe.

Thuis energie besparen

Wilt u meer weten over het besparen of duurzaam energie opwekken? U kunt terecht bij het Energieloket van de gemeente Overbetuwe.

Het klimaat verandert. Verandert u mee?

Samen gaan we aan de slag met het groener maken van de regio. Alleen samen krijgen we dit voor elkaar: van inwoners tot ondernemers, van natuurbeheerders, woningcorporaties tot overheden. Helpt u mee?

We zien de gevolgen van klimaatverandering steeds vaker om ons heen. Ook Regio Rivierenland ziet deze klimaatverandering en wij willen mee veranderen. Op deze manier kunnen we in een regio leven die toekomstbestendig is tegen wateroverlast, droogte en hitte. Alleen samen krijgen we dit voor elkaar: van inwoners tot ondernemers, van natuurbeheerders, woningcorporaties tot overheden. Daarom gaan we aan de slag met een ambitieus plan: de Regionale Klimaat Adaptie Strategie (RAS). Benieuwd wat u zelf nu al kunt doen? Bekijk het op www.klimaatactiefrivierenland.nl.

Het klimaat verandert

Hete zomers, hevigere regenbuien en lange periodes van droogte; dit zijn maar een paar voorbeelden van de klimaatverandering om ons heen. Als inwoners en ondernemers van onze regio krijgen we daar steeds meer mee te maken. Het is belangrijk om erbij stil te staan wat wij als mensen aan deze verandering kunnen doen. Hier komt ‘adaptatie’ bij kijken; dit betekent dat we ons aanpassen aan de werkelijkheid van klimaatverandering en dat wij ook mee willen veranderen. Klimaat Actief Rivierenland zet zich in voor deze ‘klimaatadaptatie’ en wil aan de slag met het ‘vergroenen’ van Regio Rivierenland. Wilt u meer weten over klimaatadaptatie en wilt u ook aan de slag met vergroenen? Op de website www.klimaatactiefrivierenland.nl. komt u meer te weten over wat u kan doen om uw eigen woning klimaatbestendig te maken, of op welke manieren de gemeenten al werken aan klimaatadaptatie. Tot slot kunt u zien welke events er georganiseerd worden voor onder meer inwoners, bedrijven en overheden.

Onze omgeving warmt op, help mee te verkoelenWe staan voor een uitdaging

We staan voor de uitdaging om onze leef- en werkomgeving aan te passen aan de veranderingen van het klimaat. Dit doen we met het oog op een vitale en toekomstbestendige regio, met een gezond leef- en werkklimaat. Dit willen we zowel regionaal als lokaal aanpakken. 9 gemeenten uit Rivierenland, waterschap Rivierenland en provincie Gelderland hebben samengewerkt aan een ‘Regionale klimaat Adaptatie Strategie (RAS)’, om zo een klimaatadaptief plan te bedenken voor de toekomst.

De RAS maakt zichtbaar

RAS voor Rivierenland laat zien of (en zo ja), waar extra inzet nodig is om vanaf 2020 klimaatadaptief te handelen. Zo willen we ernaar streven om 2050 klimaatadaptief gericht te zijn. We willen in samenhang vraagstukken over de klimaatadaptatie benaderen in de regio, om zo winst te behalen voor de regio als geheel. Daarnaast gaan gemeenten en individuele betrokkenen en bedrijven zelf aan de slag met hun eigen (lokale) aanpak.

Duurzaam vervoer

In Overbetuwe zijn meerdere punten waar u uw elektrische- of hybride auto of elektrische fiets kunt opladen. Ook is het mogelijk om zelf op openbaar terrein een oplaadpaal aan te vragen. Een andere manier van duurzaam vervoer is om een auto te delen. Autodelen betekent dat er minder auto's nodig zijn. Ook blijkt dat autodelers minder kilometers rijden dan autobezitters en dus bijdragen aan een beter milieu en een betere leefbaarheid in uw buurt.

Laadpalen voor elektrische auto’s

Er zijn in Overbetuwe 155 locaties aangewezen voor een laadpaal. Deze locaties zijn gekozen aan de hand van de toekomstprognose per wijk, een analyse van ruimtelijke beschikbaarheid, de parkeerdruk en de aansluitmogelijkheden op het stroomnetwerk.

Openbare laadpalen

Laadpalen voor het opladen van elektrische auto's in Overbetuwe vindt u op www.oplaadpunten.nl.

Laadpaal aanvragen

Meer informatie over het aanvragen van een laadpaal. Vattenfall mag na een geldige aanvraag een laadpaal plaatsen op een van de 155 aangewezen locaties.

Deelauto in Overbetuwe

Beschikbare deelauto in de buurt

Deelauto in Elst

In Elst staat sinds kort een deelauto van de Greenwheels. Deze deelauto heeft een gereserveerde vaste parkeerplaats. Op de website van Greenwheels vindt u meer informatie over tarieven en reserveringsmogelijkheden.

Lees het verhaal van initiatiefneemster Els Meulbroek

Samen een (elektrische) auto leasen of delen

Er zijn ook organisaties waar je (elektrische) auto’s kan leasen met een vaste groep buurtbewoners. Zij regelen alles en u betaalt een vast bedrag per maand en de kosten voor het rijden. Organisaties die dit aanbieden zijn bijvoorbeeld Greencross Mobility en MyWheels (voorheen buurauto).

Zelf samen met vrienden of bekenden een auto delen is ook een mogelijkheid. Als je hiervoor kiest, is het belangrijk om goede afspraken te maken over gebruik, verdeling van kosten en de verzekering. Informatie over samen een auto gebruiken vind je op de website van de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik (www.deelauto.nl). 

Eigen auto verhuren

Als je zelf een eigen auto hebt en deze af en toe wilt verhuren aan anderen, dan kan dat ook. Bekende internetplatforms zijn SnappCar en MyWheels. De tarieven voor het gebruik van een auto verschillen per auto. De eigenaren/aanbieders bepalen zelf de prijs. 

Vragen en contact

Neem met vragen contact op via duurzaamheid@overbetuwe.nl.

Aardgasvrij in 2050

Overbetuwe wil uiterlijk in 2050 een duurzame gemeente zijn. Dat betekent dat inwoners en bedrijven in Overbetuwe alleen maar duurzame energie gebruiken. Van de energie die we gebruiken, gaat een groot deel naar de verwarming van onze woningen, kantoren en bedrijven. Dat gebeurt nu nog grotendeels met aardgas. De afgelopen maanden heeft de gemeente daarom samen met een groep inwoners en betrokken organisaties* bekeken welke stappen de komende jaren mogelijk zijn om in 2050 onze gebouwen zonder aardgas te verwarmen.

Transitievisie Warmte uitgelegd met beeld

Transitievisie Warmte biedt houvast bij keuzes over verwarmen

De overgang naar aardgasvrij is ingewikkeld en hoeft niet van vandaag op morgen te gebeuren. We nemen daarom de tijd om hier samen goed over na te denken en de juiste keuzes te maken die zo weinig mogelijk kosten. Maar om de komende jaren gebruik kunnen maken van natuurlijke momenten, zoals renovatie en nieuwbouw, is het wel goed om nu al te weten waar je rekening mee kunt houden. De Transitievisie Warmte geeft aan inwoners en organisaties houvast bij de keuzes die ze de komende jaren maken op het gebied van verwarmen. In de Transitievisie Warmte staat hoe je energie kunt besparen en welke alternatieven er zijn voor aardgas. Het document beschrijft ook welke gebieden binnen de gemeente Overbetuwe kansrijk lijken om de eerste stappen in te zetten, wat die stappen kunnen zijn en wat er voor nodig is om ze te zetten. De Transitievisie Warmte bevat géén definitieve keuzes en besluiten over de overgang naar aardgasvrij.

Uitgangspunten

De betrokken partijen* en inwoners hebben uitgangspunten opgesteld voor de overgang naar duurzame warmte. Een aantal van die uitgangspunten:

  • kiezen voor de laagste maatschappelijke kosten
  • aansluiten bij andere werkzaamheden en ontwikkelingen
  • aansluiten bij de wensen van inwoners en de partijen die het meest betrokken zijn bij de uitvoering
  • kiezen voor technisch en praktisch haalbare oplossingen
  • ruimte geven om te leren, innoveren en experimenteren

Ook hebben de betrokken partijen bekeken in welke dorpen en wijken de eerste stappen naar duurzame warmte als eerste zou kunnen worden gemaakt. Daarbij is onder meer gekeken naar de soort woningen en gebouwen, het bouwjaar en de aanwezigheid van alternatieve energiebronnen. De komende tijd gaat de gemeente met de inwoners en ondernemers van die dorpen en wijken bekijken of deze oplossingen inderdaad mogelijk zijn, en wat daar dan voor nodig is. Er is ook op dit punt nog niets besloten. Het kan dus best zo zijn dat een dorp of wijk toch pas later de overstap maakt dan eerder gedacht.

In gesprek met kansrijke dorpen en wijken

Op basis van de nu beschikbare informatie, lijken Elst-Centrum en Elst-Oost kansrijke gebieden om de komende jaren de haalbaarheid van duurzame warmte te onderzoeken. Ook Herveld en Elst-Noord lijken mogelijkheden te bieden. Met die wijken en dorpen gaat de gemeente de komende jaren bekijken of dat inderdaad zo is. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven in die wijken ook nu al zelf stappen ondernemen, als ze dat willen. Ook voor de inwoners en bedrijven in de andere dorpen en wijken zijn er zeker mogelijkheden om nu al aan de slag te gaan met de overgang naar duurzame energie. Meer informatie staat bijvoorbeeld bij 'Thuis energie besparen' op deze pagina.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 mei besloten de Transitievisie Warmte vast te laten stellen door de gemeenteraad. Die bespreekt de Transitievisie op 7 juli. 

Transitievisie Warmte Overbetuwe (pdf, 41 MB)

*Liander, Loket Duurzaam Wonen Plus, SBE, SPO, Vitens, Waterschap Rivierenland, woningcorporatie Vivare, Woningstichting Heteren, Woonstichting Valburg.

RES: regionaal samenwerken aan duurzame energie

In de Regio Arnhem Nijmegen werkt Overbetuwe samen met 15 gemeenten, de provincie en 3 waterschappen aan regionale plannen voor het opwekken van duurzame energie. Het voorlopige plan bevat voor Overbetuwe geen nieuwe gebieden voor het opwekken van duurzame elektriciteit. De bestaande zone in Overbetuwe die hiervoor bedoeld is, rondom de A15 en de Betuweroute, levert de komende jaren naar verwachting al voldoende duurzame energie op.

Wat zijn de energieplannen van Regio Arnhem Nijmegen? Bekijk de regionale energiestrategie in acht afbeeldingen.

Publieksversie regionale energiestrategie

We gaan in Nederland steeds duurzamer om met energie. Bijvoorbeeld met besparen, gebruik van restwarmte of het duurzaam opwekken van elektriciteit. Ons land wordt schoner en stiller en we worden onafhankelijk van olie en gaswinning. Zo zorgen we voor een betere toekomst voor ons en onze kinderen.
Ook Overbetuwe doet mee. Binnen de gemeente zelf, en ook in de regio. Want warmtebronnen of mogelijkheden door duurzame elektriciteit houden niet op bij de gemeentegrens. Daarom onderzoeken we in de Regio Arnhem Nijmegen samen met veel partijen de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land en het gebruik van warmtebronnen.

Waar in de regio is ruimte voor windmolens en zonnevelden? En hoeveel? Is daar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er voldoende draagvlak voor en is het financieel haalbaar? Al deze afwegingen samen vormen de Regionale Energie Strategie, afgekort RES.

In de Regio Arnhem Nijmegen maken 16 gemeenten, 3 waterschappen en 1 provincie samen de RES. De afgelopen anderhalf jaar hebben zij samen met betrokken organisaties en inwoners(collectieven) hierover gesproken. Op 1 juni 2020 heeft de Regio Arnhem Nijmegen de eerste, voorlopige uitkomsten opgeleverd. Daarmee wordt onder meer duidelijk waar de komende jaren de beste kansen liggen voor het opwekken van grootschalige energie, en zo te voldoen aan het streven om in 2030 49 minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

Duurzame energie in Overbetuwe

Overbetuwe heeft eerder al vastgelegd waar er binnen de gemeente ruimte is voor het opwekken van grootschalige energie, zoals met windmolens en zonneparken. Gekozen is voor de zone rondom de A15 en de Betuweroute. Inmiddels zijn er ook al diverse plannen voor wind- en zonneparken in die zone.
De kaart zoals die nu is getekend voor de RES van de Regio Arnhem Nijmegen, sluit aan op deze eerder vastgelegde zone rondom de A15 en de Betuweroute. Dat betekent dat er in de rest van Overbetuwe de komende jaren geen grootschalige energieprojecten hoeven te komen.

Vaststelling RES 1.0

Op 1 juni 2020 heeft de Regio Arnhem Nijmegen de voorlopige RES ingeleverd bij de Rijksoverheid. Vanaf 1 oktober 2020 analyseert en vergelijkt de Rijksoverheid alle 30 RES’en uit alle regio’s in Nederland. Met de uitkomsten daarvan werkt de regio weer verder aan een definitieve RES, de RES 1.0. Deze versie is efficiënter en effectiever dan eerder concept bod, met een verhouding van 89% zonne- en 11% windenergie. Regionale warmte-infrastructuur is mogelijk in regio Arnhem Nijmegen. Inwoners, waaronder jongeren, gaven en geven input voor de plannen; zo is het plan ván, voor en door de regio tot stand gekomen. Van maart tot en met juni 2021 besluiten de gemeenteraden, de algemene besturen van de waterschappen en Provinciale Staten over de RES 1.0. Als zij het bod vaststellen, wordt RES 1.0 van kracht in de regio. 

Wat staat er in RES 1.0?

  1. Elektriciteit: we dragen vanuit Regio Arnhem Nijmegen met 1,62 TWh bij aan de landelijke ambitie van 35 TWh opwekking via zonnevelden, grootschalig zon-op-dak en windturbines.
  2. Ruimtelijke afspraken: de RES 1.0 bevat afspraken voor de toekomst die richting geven aan locatiekeuzes voor zon- en windprojecten. Voor Overbetuwe is de locatie al bepaald.
  3. Efficiënte uitbreiding elektriciteitsnetwerk: de verhouding tussen zonne- en windenergie in de RES 1.0 is 89% - 11%.
  4. Warmteclusters: is regionale warmte-infrastructuur mogelijk in onze regio?
  5. Draagvlak en lokaal eigendom: inwoners kunnen via hun gemeenten meepraten. De RES 1.0 beschrijft hoe inwoners ook vanuit de regio betrokken gaan worden.

Verder is gesproken dat de komende ruimtelijke afspraken gericht zijn op behoud van natuur en betaalbare oplossingen. Door bijvoorbeeld zonneparken en windmolens te combineren op één locatie zijn er veel minder investeringen in de infrastructuur nodig, wat het goedkoper maakt. Een ander uitgangspunt is het beschermen van onze waardevolle natuur. 

Gemeenten én inwoners aan zet

In de periode maart t/m juni 2021 nemen de gemeenteraden, de algemene besturen van de waterschappen en Provinciale Staten een besluit over de RES 1.0. In de meeste gemeenten hebben de raden afgelopen zomer al meegekeken naar de voorlopige versie van de RES en hun reactie gegeven. Het overzicht met deze reacties en de voorlopige versie werden in september unaniem goedgekeurd door de besturen. Bij het RES-proces worden zoveel mogelijk partijen en inwoners betrokken. Aankomende jaren zal dat nog intensiever gebeuren. Zo blijven we wendbaar, spelen we in op de realiteit en maken we een RES van, voor en door de regio. Voor inwoners breekt er een nieuwe fase aan in de ontwikkeling van energieplannen.

Het vervolg: nieuwe momenten om mee te praten

Aankomende jaren worden de plannen concreter en gaat het over specifieke locaties en projecten in de regio. Vanwege de omvang van de energietransitie is de RES een meerjarig traject. Na de RES 1.0 volgt de RES 2.0, de RES 3.0, enzovoorts. De strategie wordt steeds aangevuld met nieuwe inzichten en technieken en wordt telkens een stap concreter. In de RES 2.0 gaat het over zoekgebieden naar locaties en projecten. Voor Overbetuwe is de locatie bekend en voldoende om te voldoen aan onze opgave. Inwoners en stakeholders kunnen ook later in het traject verder meepraten over de energieplannen. Want de RES Regio Arnhem Nijmegen maken we van, voor en door de regio.

Meer informatie

Verkenning naar zonne-energie op rijksgronden langs A15

Rijk en regio gaan samen verkennen of gronden langs de A15 - Betuweroute geschikt zijn voor de opwek van duurzame energie. De gronden in dit gebied zijn voornamelijk eigendom van Prorail en Rijkswaterstaat.

Deze percelen liggen in het zoekgebied voor duurzame energie die al zijn vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES) Rivierenland en Arnhem-Nijmegen. De resultaten van de verkenning zijn bekend in het voorjaar van 2023. Hierin worden ook de belangen en wensen van de omgeving meegenomen.

Participatie

Doel van de verkenning is het in beeld brengen van de mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie op rijksgronden langs de A15 en Betuweroute. We kijken specifiek naar het traject tussen de afrit Arkel en knooppunt Ressen. Een belangrijk thema van deze verkenning is een participatieproces met partijen uit het gebied om maatschappelijke belangen en wensen te inventariseren. Naast inhoudelijke en ruimtelijke aspecten, spelen ook veiligheid, technische, financiële en juridische aspecten een rol in het onderzoek.
De verkenning is onderdeel van het landelijke programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). Met het programma stelt het Rijk grond ter beschikking aan de RES’en om hen te helpen bij hun opgave uit het klimaatakkoord. 

Samenhangende visie

Het opwekken van duurzame energie op dit traject van de Betuweroute is in lijn met gemeentelijk en regionaal beleid. Al in 2009 werd de zone langs A15 en Betuweroute door Overbetuwe genoemd als zoekgebied voor het opwekken van duurzame energie. Door nu samen te werken in de verkenning kunnen de deelnemende partijen vanuit een ruimtelijk samenhangende visie werken. Ook kunnen ze de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit voor de hele zone integraal in kaart brengen. 

Samenwerkende partijen

Deelnemende partijen zijn Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf, netbeheerder Liander, Provincie Gelderland en de gemeenten West Betuwe, Buren, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard. De resultaten van de verkenning zijn bekend in het voorjaar 2023. Wanneer er het bestuur instemt met de verkenning start een nieuwe fase waarin de plannen verder uitgewerkt worden.

Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2025

In 2017 is de eerste Routekaart Duurzaam Overbetuwe vastgesteld. De nadruk lag hierbij op energiebesparing en de productie van hernieuwbare elektriciteit. 
In 2021 is de Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2021-2025 gepresenteerd. De geactualiseerde routekaart besteedt aandacht aan meerdere duurzaamheidsthema’s.

De nieuwe routekaart geeft richting, kaders en doelen op hoofdlijnen mee voor de komende vier jaar. In de geest van de nieuwe Omgevingswet, wordt zo de basis gelegd voor een meer programmatische aanpak. Uitwerking vindt plaats in meer specifieke beleidsnota’s en uitvoeringsplannen,
waarbij duurzaamheid in alle gevallen een inclusief thema wordt. Duurzaamheid strekt zich daarbij uit tot alle portefeuilles en is niet beperkt tot de portefeuille duurzaamheid.
Ook biedt de routekaart meer ruimte voor invulling direct vanuit de samenleving. 

Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2025

Logo Duurzaam Overbetuwe