Maaibeleid

Bij het maaien van de bermen en grasvelden in Overbetuwe, kijkt de gemeente naar de manier waarop inwoners deze gebieden gebruiken én naar biodiversiteit.

Grofweg zijn er daarom twee manieren van maaien: 

  • gazons worden wekelijks of tweewekelijks gemaaid, zodat mensen er kunnen wandelen en elkaar ontmoeten, en kinderen er kunnen spelen. 
  • bermen worden twee keer per jaar gemaaid, waardoor grassen en kruiden kunnen doorgroeien en zo aantrekkelijk zijn voor bijen, vlinders, andere insecten en vogels. Daarbij is ook de verkeersveiligheid een aandachtspunt: om kruispunten overzichtelijk te houden, worden de randen van de bermen daar vaak wel gemaaid. 

Groener straatbeeld

Als de temperaturen hoog zijn én het regent regelmatig, groeit het gras en de andere begroeiing veel sneller. Dat zorgt vanzelfsprekend voor een ander, groener straatbeeld. 

Sommige grassoorten, zoals grasaren, kunnen voor bijvoorbeeld honden risico’s meebrengen. We houden daar zo goed mogelijk rekening mee, onder andere bij het maaien bij de hondenvelden. U helpt ons door zelf ook goed op te letten waar uw hond loopt, en hem of haar weg te houden bij hoog gras. 

In het buitengebied geldt hetzelfde maaibeleid, alleen zijn er daar ook een aantal grote grasoppervlaktes die we in principe maar één keer per jaar maaien, om de biodiversiteit te bevorderen. Ook daar blijft verkeersveiligheid natuurlijk een aandachtspunt. 

Ziet u een (verkeers)onveilige situatie door hoge begroeiing? Meld het via onze website of via de Makkelijk Melden-app