Prioritering woningbouw

Wij geven de beste plannen voorrang en versnellen zo de woningbouw.

Inschrijven voor woningbouw met voorrang
Om de zoveel tijd bepalen we opnieuw welke woningbouwplannen voorrang krijgen. Heeft u een nieuw initiatief voor woningbouw, dan kunt u het plan eerst inhoudelijk laten toetsen in onze regiekamer. Na een positieve reactie op uw initiatief, kunt u zich inschrijven voor prioritering.

De prioriteringsronde van het voorjaar 2022 is afgerond. Twee projecten hebben daarbij voorrang gekregen. U kunt zich voor die ronde dus niet meer inschrijven. We verwachten in november 2022 meer informatie te kunnen geven over de volgende prioriteringsronde.

Selectie

Met prioritering selecteren we de plannen met de meeste kwaliteit. Dat doen we op basis van de eisen uit het afwegingskader. De gekozen plannen krijgen een zogeheten prioritaire status. Dit betekent dat we aan deze woningbouwplannen voorrang geven in onze organisatie en de procedures. De bouw ervan moet dan binnen 3 jaar starten.

Voorrang voor projecten die aansluiten op lokale woonbehoefte

We geven voorrang aan projecten die het beste aansluiten bij de lokale woonbehoefte. Wij gebruiken hiervoor de methode ‘prioritering woningbouw’. Dat heeft de volgende voordelen:
•    We geven kansrijke projecten voorrang.
•    We zorgen dat woningen in lopende projecten sneller gebouwd worden. 
•    We maken keuzes in de volgorde van projecten. Zo sturen we op kwaliteit en voorkomen we een keuze volgens ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.
•    We voorkomen dat we ruimte ‘weggeven’ voor ontwikkelingen die maar niet komen.