Regiekamer

Voor ruimtelijk complexe initiatieven werken we via onze regiekamer. Via een quick-scan van uw initiatief komen we snel tot een integraal en compleet advies, op basis van geldend beleid en regelgeving. Op deze manier krijgt u snel inzicht in de wenselijkheid en haalbaarheid van uw initiatief.

De uitgangspunten/doelen van de regiekamer zijn:

  • Snel duidelijkheid: de gemiddelde looptijd van initiatieven is 4 tot 6 weken.
  • Integraal: het eindadvies wordt ‘aan de voorkant’ direct getoetst door ongeveer 25 vakdisciplines. Deze kijken gelijktijdig naar het initiatief. Naast snelheid, leidt dit tot samenhang. Alle adviezen van één vakdiscipline is namelijk bij aanvang reeds bekend en wordt in het eindadvies integraal meegewogen.
  • Compleet: alle vakdisciplines kijken ‘aan de voorkant mee’ of er (in deze fase) al relevante kaders of richtlijnen op het initiatief van toepassing zijn. Hiermee ontstaat er een compleet advies.

Op deze manier zorgen we ervoor dat zowel de initiatiefnemer als de gemeente tijd (en geld) kunnen besteden aan (uitwerking van) initiatieven die realiseerbaar, uitvoerbaar en gewenst zijn. Er zijn geen indieningsvereisten, een schetsplan is vaak al voldoende. Voor een advies van de regiekamer worden kosten in rekening gebracht à € 325 (prijspeil 2020).

Heeft u een nieuw initiatief? Neem dan contact op met Yvonne Borgers (secretaris regiekamer) voor een intakegesprek. U kunt haar bereiken via 14 0481 of info@overbetuwe.nl.