Bouwprojecten

Een overzicht van de bouwprojecten waar gemeente Overbetuwe aan (mee)werkt. Bent u op zoek naar een woning of kavel? Vraag het aan uw lokale makelaar.

 • Railterminal Gelderland en Knoop38

  Rond afslag 38 van de A15 gebeurt veel. De A15 en de Betuweroute worden steeds drukker, er is een windmolenpark en er zijn plannen voor meer windmolens. De provincie is van plan hier de railterminal Gelderland aan te leggen en bedrijventerrein Park15 groeit verder. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het gebied tussen Ressen, Elst, Valburg, Slijk-Ewijk, Oosterhout en Nijmegen.

 • Centrumplan Heteren - openbare ruimte

  25 oktober 2021

  We zijn bezig de openbare ruimte in Heteren anders in te richten. De Flessestraat-Noord en de Kastanjelaan-Oost worden opnieuw ingericht en we nemen verkeersmaatregelen op de Randwijkse Rijndijk. Een deel van de Flessestraat richten we in als winkelerf. Doel van de werkzaamheden is de verkeersveiligheid te verbeteren en het openbare gebied mooier in te richten. Daarnaast spelen we in op de effecten van klimaatverandering. We planten meer bomen die voor verkoeling zorgen. En we breiden het rioleringssysteem uit om hoosbuien te kunnen verwerken.

 • Centrumplan Heteren - bouwprojecten

  Na een jarenlange aanloop is in Heteren de eerste paal de grond ingegaan van wat een bruisend dorpshart belooft te worden. Hart van Heteren wordt het nieuwe dorpscentrum met winkels, maatschappelijke functies, 20 appartementen en 14 woningen. Alle woningen en appartementen zijn inmiddels verkocht. Ook de winkelruimtes zijn, op één na, allemaal vergeven. Een van de maatschappelijke functies is de bibliotheek, die in de zogenaamde Huiskamer van Heteren ook dagelijks sociale activiteiten gaat organiseren. Het Hart van Heteren is onderdeel van het Centrumplan Heteren en wordt naar verwachting eind 2022 opgeleverd.

 • Land van Tap in Elst

  Het Land van Tap is het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid in Elst. Op dit moment zijn er op het terrein tijdelijk 150 parkeerplaatsen. We onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen en hoeveel woningen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er uiteindelijk kunnen komen.

 • Spoorzone Elst

  Rond het station van Elst vinden meerdere ontwikkelingen plaats. Het gaat om woningbouw, om het inrichten van het gebied en om de komst van Rijnstate.

 • Nieuwbouw voor Over Betuwe College Elst

  Het Over Betuwe College (OBC) Elst heeft een nieuw schoolgebouw nodig. Dit nieuwe pand komt in de Vinkenhof in Elst te staan, in de hoek tussen de Bussel en de Kraaiekamp. De gemeente bereidt de bouw van de school voor. De school zelf is verantwoordelijk voor de nieuwbouw. De bouw duurt van begin 2020 tot de zomer van 2021.

 • Nieuwbouw woningen De Pas Elst

  Woongebied De Pas is een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van Elst. Deze nieuwe wijk komt tussen de wijk Brienenshof en de Olympiasingel te liggen, op fietsafstand van voorzieningen zoals een school, winkels en een treinstation.

 • Nieuwbouw woningen Driel Zuidoost

  23 juni 2021

  Om aan de woonbehoefte in Driel te voldoen, gaat de gemeente het weiland aan de Dorpsstraat ontwikkelen tot een nieuwe wijk. In die wijk komt ook nieuwbouw voor basisschool De Meeuwenberg. De eerste stap is het maken van een ontwikkelvisie voor het gebied. Een ontwikkelvisie geeft een beeld van hoe het gebied er in de toekomst uit kan gaan zien.

 • Wanmolen in Zetten

  Zalencentrum de Wanmolen in Zetten wordt vervangen door een nieuw gebouw. De nieuwe Wanmolen wordt een multifunctioneel centrum waar iedereen welkom is en waar ontmoeting, leren, bewegen, ontmoeten en zorg centraal staan. De nieuwe Wanmolen wordt een laagdrempelig ontmoetingspunt voor alle inwoners van Zetten.

 • MFC Herveld

  Zalencentrum De Hoendrik en de sportzaal achter De Hoendrik koppelen we aan elkaar. Daardoor kun je gebruik maken van elkaars faciliteiten. De bouw duurt van 2019 tot eind 2020. De Hoendrik krijgt een grote zaal met een podium en oefenruimte en (vergader)zalen. De sportzaal krijgt een aparte toegang voor de scholen en een berging voor De Hoendrik en de Clara Fabriciusschool. De huidige gymzaal aan het Dorpsplein komt leeg. Daar zoeken we een nieuwe bestemming voor.

 • MFA Randwijk

  In Randwijk komt een nieuw gebouw. De bouw duurt van maart 2019 tot en begin 2020. In het gebouw krijgen alle huidige en toekomstige gebruikers van het dorpshuis samen met voetbalvereniging E.M.M. een plek.

 • MFA Valburg

  In juni 2021 is het nieuwe MFC ‘t Knooppunt in Valburg opgeleverd. De komende periode zal het Molenhoekplein opnieuw worden ingericht. Het huidige ’t Kriekske verliest haar functie. Voor deze locatie zoeken we een andere bestemming.

 • Julianaweg Heteren (woningbouw t/m 2022)

  Er komen nieuwe woningen in het gebied tussen de Julianaweg, Kamperfoeliestraat, Flessestraat en de Boterhoeksestraat in Heteren. In 2021 start de bouw.

 • Windpark Midden-Betuwe

  16 november 2021

  Overbetuwe en Neder-Betuwe willen energieneutraal worden. Windpark Midden-Betuwe gaat bijdragen aan deze ambitie.

 • Elst Noord Spoorkruisingen

 • Vitaal Sportpark De Pas

  Sportpark De Pas aan de Olympiasingel in Elst huisvest een groot aantal sportverenigingen. Deze verenigingen hebben de handen ineen geslagen en zijn met een aantal maatschappelijke partners een plan gaan maken voor een mooier en groener sportpark. Een eerste fase met o.a. een multicourt is al klaar. De werkzaamheden voor fase 2 van Sportpark de Pas zijn in volle gang.

 • Woonwagenlocaties

  25 september 2020

  Alle Nederlandse gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voldoende plaatsen voor woonwagens aan te wijzen en in te richten. Overbetuwe heeft nu 9 standplaatsen voor woonwagens. Deze zijn verdeeld over 3 woonwagenlocaties in Zetten, Herveld en Heteren. Uit een onderzoek naar de behoefte onder woonwagenbewoners kwam het advies om op korte termijn in totaal 5 tot 6 extra standplaatsen aan te leggen, op een of twee locaties. Op een later moment zouden er nog in totaal 5 tot 6 standplaatsen bij kunnen komen.