Bouwprojecten

Een overzicht van de bouwprojecten waar gemeente Overbetuwe aan (mee)werkt. Bent u op zoek naar een woning of kavel? Vraag het aan uw lokale makelaar.

 • Railterminal Gelderland en Knoop38

  Rond afslag 38 van de A15 gebeurt veel. De A15 en de Betuweroute worden steeds drukker, er is een windmolenpark en er zijn plannen voor meer windmolens. De provincie is van plan hier de railterminal Gelderland aan te leggen en bedrijventerrein Park15 groeit verder. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het gebied tussen Ressen, Elst, Valburg, Slijk-Ewijk, Oosterhout en Nijmegen.

 • Centrumplan Heteren - openbare ruimte

  We zijn bezig de openbare ruimte in Heteren anders in te richten. Doel van de werkzaamheden is de verkeersveiligheid te verbeteren en het openbare gebied mooier in te richten. Daarnaast spelen we in op de effecten van klimaatverandering. We planten meer bomen die voor verkoeling zorgen. En we breiden het rioleringssysteem uit om hoosbuien te kunnen verwerken.

 • Centrumplan Heteren - bouwprojecten

  In Heteren is de bouw van wat een bruisend dorpshart belooft te worden in volle gang. Hart van Heteren wordt het nieuwe dorpscentrum met winkels, maatschappelijke functies, 20 appartementen en 14 woningen. Alle woningen, appartementen en winkelruimtes zijn inmiddels verkocht. Een van de maatschappelijke functies is de bibliotheek, die in de zogenaamde Huiskamer van Heteren ook dagelijks sociale activiteiten gaat organiseren.

 • Land van Tap in Elst

  Het Land van Tap is het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid in Elst. Op dit moment zijn er op het terrein tijdelijk 150 parkeerplaatsen. We onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen en hoeveel woningen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er uiteindelijk kunnen komen.

 • Plannen Elst Centraal

  Het gebied rond het station in Elst krijgt een nieuwe bestemming als gevolg van verschillende bouwplannen. Er komen onder meer een polikliniek van Rijnstate, een nieuw sportcentrum met zwembad en woningbouw. Ook de openbare ruimte richten we opnieuw in. Meer informatie per plan vindt u hieronder.

 • Woningbouw Driel Zuidoost

  12 december 2022

  Om aan de woonbehoefte in Driel te voldoen, gaat de gemeente het weiland aan de Dorpsstraat ontwikkelen tot een nieuwe wijk. In die wijk komt ook nieuwbouw voor basisschool De Meeuwenberg.

 • Wanmolen in Zetten

  Zalencentrum de Wanmolen in Zetten wordt vervangen door een nieuw gebouw. De nieuwe Wanmolen wordt een multifunctioneel centrum waar iedereen welkom is en waar ontmoeting, leren, bewegen, ontmoeten en zorg centraal staan. De nieuwe Wanmolen wordt een laagdrempelig ontmoetingspunt voor alle inwoners van Zetten.

 • Nieuwbouwwoningen De Pas Noord – Elst

  13 december 2022

  De Pas Noord is een nieuw te bouwen woonwijk aan de zuidzijde van Elst. Het ligt tussen de bestaande wijk Brienenshof en de Olympiasingel en is onderdeel van de toekomstige woonwijk De Pas.

 • Nieuwbouwwoningen De Pas Zuid – Elst

  13 december 2022

  De Pas Zuid is een nieuw te bouwen woonwijk aan de zuidzijde van Elst. Het ligt tussen de bestaande wijk Brienenshof en de Olympiasingel en is onderdeel van de toekomstige woonwijk De Pas.

 • Julianaweg Heteren (woningbouw t/m 2022)

  Er komen nieuwe woningen in het gebied tussen de Julianaweg, Kamperfoeliestraat, Flessestraat en de Boterhoeksestraat in Heteren. In 2021 start de bouw.

 • Windpark Midden-Betuwe

  14 april 2022

  Overbetuwe en Neder-Betuwe willen energieneutraal worden. Windpark Midden-Betuwe gaat bijdragen aan deze ambitie.

 • Vitaal Sportpark De Pas

  Sportpark De Pas aan de Olympiasingel in Elst huisvest een groot aantal sportverenigingen. Deze verenigingen hebben de handen ineen geslagen en zijn met een aantal maatschappelijke partners een plan gaan maken voor een mooier en groener sportpark. Een eerste fase met o.a. een multicourt is al klaar. De werkzaamheden voor fase 2 van Sportpark de Pas zijn in volle gang.

 • Woonwagenlocaties

  25 september 2020

  Alle Nederlandse gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voldoende plaatsen voor woonwagens aan te wijzen en in te richten. Overbetuwe heeft nu 9 standplaatsen voor woonwagens. Deze zijn verdeeld over 3 woonwagenlocaties in Zetten, Herveld en Heteren. Uit een onderzoek naar de behoefte onder woonwagenbewoners kwam het advies om op korte termijn in totaal 5 tot 6 extra standplaatsen aan te leggen, op een of twee locaties. Op een later moment zouden er nog in totaal 5 tot 6 standplaatsen bij kunnen komen.

 • Hart van Oosterhout

  22 september 2022

  Oosterhout krijgt een nieuw hart. De Leonarduskerk aan de Dorpsstraat verliest haar kerkelijke functie. De dorpsraad kwam daarom een paar jaar geleden met het idee om dorpshuis De Schakel naar de kerk te verhuizen om zo de kerk te behouden

 • Dijkversterking Waaldijk en Gastvrije Waaldijk

  16 september 2022

  De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Het gaat om een dijktraject van 80 kilometer lang.