Centrumplan Heteren - openbare ruimte

We zijn bezig de openbare ruimte in Heteren anders in te richten. De Flessestraat en de Kastanjelaan worden opnieuw ingericht en we nemen verkeersmaatregelen op de Randwijkse Rijndijk. Een deel van de Flessestraat richten we in als winkelerf. Doel van de werkzaamheden is de verkeersveiligheid te verbeteren en het openbare gebied mooier in te richten. Daarnaast spelen we in op de effecten van klimaatverandering. We planten meer bomen die voor verkoeling zorgen. En we breiden het rioleringssysteem uit om hoosbuien te kunnen verwerken.

Planning

In september 2021 is de bouw gestart van Hart van Heteren, een onderdeel van het Centrumplan Heteren. De meeste werkzaamheden in de openbare ruimte gaan medio 2022 weer verder:

Realisatie Kruising Flessestraat - Kamperfoeliestraat april - mei 2022
Realisatie OLV-straat/Rauwendaal en Narcissenstraat mei - juli 2022
Realisatie Flessestraat (vanaf Narcissenstraat) augustus 2022 - maart 2023
Realisatie Kastanjelaan (westelijk deel) april 2023

 

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws over werkzaamheden, mogelijke hinder en omleidingen leest u:

De ontwerpen

Benieuwd hoe het eruit komt te zien als het werk klaar is? Bekijk dan hieronder de definitieve ontwerpen.