Nieuwbouw woningen De Pas Elst

Woongebied De Pas is een nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van Elst. Deze nieuwe wijk komt tussen de wijk Brienenshof en de Olympiasingel te liggen, op fietsafstand van voorzieningen zoals een school, winkels en een treinstation.

Aanmelden nieuwsbrief woongebied De Pas

In woongebied De Pas in Elst worden de komende jaren 350 nieuwe woningen gebouwd. Twee grote ontwikkelaars van woongebieden, BPD en Amvest, gaan het gebied ten zuiden en westen van de Groenestraat versneld ontwikkelen. BPD en Amvest hebben het grootste deel van het plangebied in eigendom en krijgen een actieve rol in het ontwikkelen van dit gebied. Zij zijn de trekkers voor de ontwikkeling van het gebied en voeren deze ook uit. De gemeente toetst de plannen, voert haar wettelijke taken uit en zal de openbare ruimte in de nieuwe woonwijk beheren.

Het woongebied De Pas is één van de ‘versnellingslocaties’ uit de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen. In deze Woondeal maakten Rijk, provincie Gelderland en regiogemeenten afspraken om samen snel en meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen in de regio Arnhem-Nijmegen.

Eén van de doelen van dit nieuwbouwproject in het zuidoosten van Elst is het realiseren van meer woningen voor starters en mensen met middeninkomens. De gemeente heeft daarom met de ontwikkelaars afgesproken dat 30 procent van de woningen bestemd zijn voor sociale huur en 20 procent voor ‘sociale koopwoningen’. Deze koopwoningen worden onder Nationale Hypotheekgarantie gebouwd en zijn bedoeld voor starters en mensen met lagere- en middeninkomens.

Ongeveer 200 omwonenden, mogelijke bewoners en andere belangstellenden dachten in 2019 al mee over hoe De Pas eruit zou kunnen gaan zien en welke uitstraling de wijk zou kunnen krijgen. BPD, Amvest en de gemeente legden dat vast in een Spelregelkaart en een Inspiratiekaart. Deze vormen de basis voor de verdere uitwerking van de plannen.

Laatste nieuws

Bestemmingsplan De Pas op de raadsagenda
Op 7 en 21 juni bespreekt en beslist de gemeenteraad van Overbetuwe over het bestemmingsplan voor woongebied De Pas. Hierin staat onder meer waar er gebouwd mag worden. Ook geeft het aan op welke manier grond en gebouwen gebruikt mogen worden. 

Het bestemmingsplan heeft vorig jaar 6 weken ter inzage gelegen zodat inwoners en belanghebbenden formeel hun reactie konden geven. Daar heeft het college van burgemeester en wethouders vervolgens zijn reactie op gegeven. In sommige gevallen is het bestemmingsplan aangepast op basis van ingediende zienswijzen. Het bestemmingsplan en de andere bijbehorende stukken vindt u hier.

U kunt als inwoner de vergaderingen fysiek bijwonen. De raadsvergadering op 21 juni kunt u ook volgen via de live videostream. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de gemeenteraad

Verkaveling en onderzoeken
De ontwikkelaars BPD en Amvest hebben de afgelopen periode ook de ‘verkaveling’ voor De Pas verder uitgewerkt. De verkaveling is de toekomstige inrichting van het gebied. In de verkaveling is te zien dat er veel aandacht wordt besteed aan een groene leefomgeving met onder andere wadi's en kruiden- en bloemrijk grasland. Ook is er aandacht voor het bomenlandschap. Hiermee ontstaat een groene en veilige omgeving voor jong en oud. De verkaveling kan bekeken worden via deze link.

De ontwikkelaars hebben de afgelopen tijd ook diverse aanvullende bodemonderzoeken uitgevoerd in het gebied naar onder meer niet gesprongen explosieven en archeologie.

Vervolg

Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, is er de mogelijkheid om binnen 6 weken beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Dit beroep kan veel tijd in beslag nemen. Na de beroepsperiode of de behandeling bij de Raad van State is het bestemmingsplan onherroepelijk. De verkoop van de eerste woningen volgt na een onherroepelijk bestemmingsplan.

Inschrijven woningen

U kunt zich nog niet inschrijven voor een koopwoning of huurwoning. BDP en Amvest hanteren nog geen inschrijflijst. Wel is er een website: www.wonenindepas.nl. Via deze website kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief van BPD en Amvest over woongebied de Pas.Als u op zoek bent naar een huurwoning in de regio, dan kunt u zich inschrijven via de organisatie Entree. Woningcorporatie Vivare biedt huurwoningen aan, onder andere in Elst. Op de website van Vivare  kunt u het aanbod bekijken. De woningen in de Pas zijn hier nog niet beschikbaar. Zodra dit wel het geval is, maken we dit bekend via de nieuwsbrieven,  via deze website en via www.wonenindepas.nl

Contact

Voor meer informatie of vragen over het project Woongebied De Pas kunt u mailen naar: woongebieddepas@overbetuwe.nl.

Achtergrondinformatie