Land van Tap in Elst

Het Land van Tap is het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid in Elst. Op dit moment zijn er op het terrein tijdelijk 150 parkeerplaatsen. We onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen en hoeveel woningen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er uiteindelijk kunnen komen.

Aanmelden nieuwsbrief Land van Tap

Bekijk de actuele nieuwsbrief

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Voor het gebied Land van Tap heeft de gemeente Overbetuwe in samenwerking met diverse stakeholders een concept-Ontwikkelvisie (pdf, 68,1 mb) opgesteld. De gemeenteraad heeft ingestemd met de ontwikkelvisie van het Land van Tap. Het raadsvoorstel is goedgekeurd met een aantal aanpassingen. U kunt het voorstel en het amendement hier lezen.

Het Voorkeursmodel uit de concept-Ontwikkelvisie; resultaat van het participatietraject en basis voor onderstaande visie-kaart (okt. 2020)

Het Voorkeursmodel uit de concept-Ontwikkelvisie; resultaat van het participatietraject en basis voor onderstaande visie-kaart (okt. 2020)

Concept-ontwikkelvisie, uitgangspunten vanuit het participatietraject (okt. 2020)

Concept-ontwikkelvisie, uitgangspunten vanuit het participatietraject (okt. 2020).

Vervolg

Op basis van het amendement en het raadsbesluit zullen wij het vervolg van het project organiseren. Zodra hier meer informatie is, wordt dit via de website en nieuwsbrief gecommuniceerd.

Het Land van Tap blijft voorlopig in gebruik als parkeergelegenheid

De berekeningen van de Ontwikkelvisie laten zien dat het op dit moment financieel niet mogelijk is om de plannen uit te voeren. Er is nader onderzoek en nadere besluitvorming nodig om te bekijken waar en hoe het geld voor de plannen kan worden gevonden. In het uitvoeringsplan wordt hier verder op ingegaan. Ook de verdere planvorming (bijvoorbeeld de wijze van ontsluiting op de Rijksweg-Zuid) en het betrekken van eventuele marktpartijen en/of bouwers komen in het uitvoeringsplan aan de orde.

Contact

Voor meer informatie of vragen over het project Land van Tap kunt u mailen naar: landvantap@overbetuwe.nl.