Woonwagenlocaties

Alle Nederlandse gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voldoende plaatsen voor woonwagens aan te wijzen en in te richten. Overbetuwe heeft nu 9 standplaatsen voor woonwagens. Deze zijn verdeeld over 3 woonwagenlocaties in Zetten, Herveld en Heteren. Uit een onderzoek naar de behoefte onder woonwagenbewoners kwam het advies om op korte termijn in totaal 5 tot 6 extra standplaatsen aan te leggen, op een of twee locaties. Op een later moment zouden er nog in totaal 5 tot 6 standplaatsen bij kunnen komen.

Aanmelden nieuwsbrief woonwagens locatie platenmakersstraat

Onderzoek naar geschikte plaatsen

Overbetuwe heeft onderzocht welke plaatsen in de gemeente het meest geschikt zijn voor extra woonwagens. De gemeenteraad bepaalde in december 2019 de uitgangspunten voor het onderzoek, onder meer:

  • Er moeten 2 locaties komen, een in het oostelijk en een in het westelijk deel van de gemeente
  • De locatie moet groot genoeg zijn, ook om er later misschien meer woonwagens bij te zetten.
  • De locatie moet goed passen in de omgeving.  

Na een eerste selectie van 103 locaties, zijn uiteindelijk 17 locaties uitgebreider onderzocht. Burgemeester en wethouders hebben in het najaar van 2020 hun voorkeur uitgesproken voor 2 kleinschalige locaties: de Platenmakersstraat in Elst, en het westelijk stationsgebied in Zetten. Per locatie zouden er  2 tot 4 woonwagens komen te staan. Zo nodig kunnen er per locatie later nog 2 tot 4 woonwagens bij komen.  In de Platenmakersstraat in Elst komen de woonwagens ten oosten óf ten westen van de volkstuinen – de volkstuinen blijven bestaan. Het streven is om de woonwagenplaatsen in 2022 klaar te hebben voor gebruik.

Besluit gemeenteraad: Platenmakersstraat Elst wel, stationsomgeving Zetten niet

Op 23 maart heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het voorstel van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft besloten om de locatie aan de Platenmakersstraat in Elst wel aan te wijzen als toekomstige woonwagenlocatie. Voorlopig worden hier maximaal 4 standplaatsen gerealiseerd. De voorgestelde locatie nabij de Stationsomgeving in Zetten is echter niet vastgesteld. In plaats daarvan heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om te zoeken naar een nieuwe locatie in het westelijk deel van de gemeente. Dat moet een andere locatie zijn dan de locaties die al eerder onderzocht zijn. 
U kunt de vergadering van de gemeenteraad terugkijken

Hoe gaat het nu verder?

Voor de Platenmakersstraat in Elst gaat de gemeente de planologische procedure opstarten. Tijdens deze procedure kunnen de genoemde belanghebbenden meedenken en meebeslissen. Woonwagenbewoners, omwonenden, woningcorporatie Vivare, de volkstuinhuurdersvereniging en grondeigenaren krijgen tijdig informatie hierover. Het stationsgebied in Zetten is niet meer in beeld als locatie voor woonwagenstandplaatsen. Voor het westelijk deel van de gemeente doet het college nu opnieuw onderzoek naar mogelijk geschikte locaties. 

Inschrijven bij gemeente

Woonwagenbewoners kunnen zich bij de gemeente Overbetuwe inschrijven voor een plek op één van de plaatsen. Om een plek te krijgen, moeten de bewoners voldoen aan bepaalde voorwaarden. De gemeenteraad bepaalde deze voorwaarden in juni 2020. De gemeente beslist op basis daarvan wie een standplaats krijgt. Daarbij kijkt ze onder meer naar familiebanden en binding met Overbetuwe.

Contact en meer informatie

Hebt u vragen? Mail naar woonwagenlocaties@overbetuwe.nl

Locatie Platenmakersstraat Elst

 

 

 

 

 

Locatie Platenmakersstraat Elst                 

Documenten

Collegevoorstel woonwagenlocaties (pdf, 103 kB)
Locatiestudie (pdf, 14,3 MB)
STEC behoeftenonderzoek woonwagenstandplaatsen (pdf, 3,2 MB) 
Communicatie- en participatieplan (pdf, 144 kB)
Presentatie online bijeenkomst Zetten 8 oktober (pdf, 660 kB)
Presentatie online bijeenkomst Elst 8 oktober (pfd, 710 kB)
Vragen en antwoorden van digitale bijeenkomsten op 8 en 9 oktober
Informatiememo Woonwagenbeleid (pdf, 109 kB)
Locatiestudie woonwagenstandplaatsen (pdf, 179 kB)
Collegebesluit om locaties Stationsomgeving Zetten en Platenmakersstraat Elst aan de gemeenteraad voor te stellen als woonwagenlocatie (10 november 2020)