Ruimtelijke plannen (o.a. bestemmingsplannen)

Altijd al willen weten wat wel of niet mogelijk is in uw woonomgeving?

Luchtfoto Molenzicht Dat kunt u zelf bekijken via ruimtelijkeplannen.nl. Ook is het mogelijk om via een adres de geldende bestemmingsplannen te bekijken op deze website.

Verdelen van ruimte

De overheid (rijk, provincie en gemeente) zorgen ervoor dat beschikbare ruimte in Nederland zo goed mogelijk gebruikt wordt. Dit gebeurt door het opstellen van ruimtelijke plannen (onder andere bestemmingsplannen).

Wat is een bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan geeft aan waar er gebouwd mag worden. Ook geeft het aan op welke manier grond en gebouwen gebruikt mogen worden. In het plan is terug te vinden waar bijvoorbeeld woningen, horeca, winkels, bedrijven, wegen en recreatiegebieden zijn toegestaan. Het bestemmingsplan is een verplicht plan, voor zowel overheid als inwoners.

Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, volgen we een vaste procedure. Hierbij is op verschillende momenten inspraak op het plan mogelijk is. Op dit moment hebben we de volgende plannen in procedure: