Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte

De openbare ruimte van een gemeente: dat zijn alle wegen, het groen, het straatmeubilair, de bruggen, viaducten en tunnels en het water die voor iedereen toegankelijk zijn. De gemeente Overbetuwe vindt het belangrijk dat de openbare ruimte er verzorgd uitziet zodat alle inwoners zich prettig en veilig voelen. En de openbare ruimte speelt ook een belangrijke rol bij maatschappelijke vraagstukken in de gemeente.

Vaststelling van het kwaliteitsplan

De gemeenteraad van Overbetuwe heeft op 23 februari 2021 een Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte vastgesteld. Hiermee wordt voor zowel het bestuur, de organisatie en de inwoners vastgelegd wat men mag verwachten van de openbare ruimte en waar de organisatie controle op uitoefent en op stuurt.

Wat houdt het plan in?

De gemeente kent veel verschillende functiegebieden. Zo zijn er dorpscentra, woongebieden, buitengebied, bedrijventerreinen, groot groengebieden, de hoofdstructuur en OV-knooppunten. Voor elk gebied zijn er andere wensen en vereisten. Daarom staat in het kwaliteitsplan voor elk functiegebied de manier van inrichting en het beheer beschreven.

In het kwaliteitsplan spelen de ambities van de gemeente op het gebied van Identiteit, Gezond en inclusief, Klimaatadaptatie, Biodiversiteit, Duurzaam en circulair en Veilig een grote rol.

Het is belangrijk dat de inrichting en beheer aansluiten bij de wensen en behoeftes van de inwoners. Daarom is gesproken met ondernemers, dorpsraden en ruim 550 inwoners. Daaruit blijkt dat inwoners tevreden zijn met de huidige staat van de openbare ruimte. Maar er zijn ook wensen zoals meer ruimte voor sport en bewegen, meer groen, biodiversiteit en klimaatmaatregelen en aandacht voor (sociale) veiligheid. Een paar praktische voorbeelden vanuit het plan zijn: meer (speel)groen in de woonkernen, opvang van regenwater, het afbouwen van hittestress en kruidenrijke en bloemrijke bermen en akkerranden.

Integraal Kwaliteits Plan Openbare Ruimte

Publiekssamenvatting Integraal Kwaliteits Plan Openbare Ruimte

Vervolg

Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Overbetuwe ingestemd met de keuzes van het college van Burgemeester en Wethouders voor het beheer van de openbare ruimte. Dat betekent dat de gemeente de openbare ruimte in Overbetuwe voortaan gaat onderhouden op het niveau 'basis op orde'. Dit is een verbetering van de huidige onderhoudskwaliteit. 
De uitvoer van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte start in 2022.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op via info@overbetuwe.nl of telefoonnummer 14 0481.

voorkant IKP OR_500