Ontwerpbestemmingsplan Oosterhout, Dorpsstraat 3

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Oosterhout, Dorpsstraat 3 vanaf donderdag 19 mei 2022 tot en met woensdag 29 juni 2022 ter inzage ligt. Situatietekening ontwerpbestemmingsplan Oosterhout, Dorpsstraat 3

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan maakt de toevoeging van één woning en het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar een reguliere woonbestemming aan de Dorpsstraat 3 te Oosterhout juridisch-planologisch mogelijk.

Waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl .

De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl.

U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 29 juni 2022 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

Documenten

Documenten ontwerpbestemmingsplan Oosterhout, Dorpsstraat 3