Ontwerpbestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan reststroken 2021

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan reststroken 2021 vanaf donderdag 7 juli 2022 tot en met woensdag 17 augustus 2022 ter inzage ligt.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het plan voorziet in een actuele juridisch-planologische regeling voor verschillende stroken grond die recent door de gemeente zijn verkocht aan particulieren. De huidige bestemming ten behoeve van openbaar gebruik (veelal verkeer of groen) wordt met dit bestemmingsplan gewijzigd naar een bestemming ten behoeve van privé gebruik (veelal wonen en/of tuin).

Het gaat om de volgende locaties:

Zetten

 1. Bellefleur 80
 2. Bernadottestraat 23
 3. Christine Herminelaan 11-17
 4. Steenbeekstraat 14, 32 en 38
 5. Veldstraat 5-7
 6. W.A. Spaenstraat 4
 7. Wageningsestraat 47-57, 83 en 89.

Herveld

 1. De Hucht 2
 2. De Zandakkers 13 en 28-30
 3. Hoofdstraat 166b
 4. Kerkstraat 3
 5. Lechstraat 5
 6. Moordakkerstraat 35
 7. Stenenkamerstraat 86
 8. Tielsestraat 183.

Andelst

 1. Verlengde Emmastraat 32.

Heteren

 1. Achterstraat 7-11
 2. Polderstraat 1-1a
 3. Prinsenhof 1.

Homoet

 1. Homoetsestraat 1-11.

Valburg (alleen buitengebied)

 1. Hoogsestraat 3.

Driel (alleen buitengebied)

 1. Baltussenweg 44-50
 2. Vogelenzangsestraat 5 en 8.

Elst

 1. Bemmelseweg 62-64a
 2. Elzepas 1
 3. Griegstraat 30
 4. Groenestraat / Henriëtte Roland Holstlaan ong.
 5. Grote Molenstraat 113
 6. Industrieweg Oost 7b-7f
 7. Kievitshof 42 en 53-55
 8. Mozartstraat 14
 9. Nieuwe Aamsestraat 26-30 en 96
 10. Rijksweg-Noord 2 en 16
 11. Rijksweg-Zuid 25-27
 12. Rondenhof 30
 13. Rozenkamp 34
 14. Smitsstraat 5
 15. Stationsstraat 38
 16. Zülpichhof 15.

Slijk-Ewijk (alleen buitengebied)

 1. Nieuwedijk 5 en 6a.

Oosterhout

 1. Dorpsstraat 13-15 en 43
 2. Pastoor Savenijelaan 10
 3. Peperstraat 37
 4. Warmoesstraat 2.

Waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op ruimtelijkeplannen.nl

U kunt de fysieke stukken inzien tijdens openingstijden bij de informatiebalie van het gemeentehuis Overbetuwe Elst.

Wilt u een reactie geven?

Tot en met woensdag 17 augustus 2022 kan iedereen schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerpplan geven bij de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, moet u eerst een afspraak maken met het team Omgeving, bereikbaar via 14 0481.

U kunt ook via deze website een zienswijze indienen. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze indienen.

Documenten

Documenten ontwerpbestemmingsplan Verzamelbestemmingsplan reststroken 2021