Publicatie vastgestelde Omgevingsvisie Overbetuwe 2040

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de Omgevingsvisie Overbetuwe 2040 op 1 oktober 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Samen nadenken over onze toekomst

Hoe moet de leefomgeving in Overbetuwe er uitzien in 2040? Inwoners, ondernemers, scholieren en professionals deelden het afgelopen jaar al ideeën hierover met ons. Onder andere tijdens een scholierendebat, de Overbetuwe cafés, inloopavonden, via interviews én door te reageren op (online) stellingen. Deze ideeën en meningen vertaalden wij naar de ‘Omgevingsvisie Overbetuwe 2040’.

Van concrete ideeën naar visie

We bedanken degenen die al meedachten over de toekomst van Overbetuwe. Alle individuele reacties zijn teruggebracht tot de kern en vertaald naar ambities voor de gemeenschap en de toekomst. De visie geeft daarmee nu een integrale en toekomstbestendige koers voor de leefomgeving in Overbetuwe.

U kunt de Omgevingsvisie vanaf donderdag 7 november 2019 inzien via het Omgevingsloket gemeentehuis Overbetuwe, Elst (maandag t/m vrijdag van 8.30 - 13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het Omgevingsloket via 14 0481.

De vastgestelde Omgevingsvisie en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via digitaleplannen.nl.

Tegen de vaststelling van de Omgevingsvisie staat geen bezwaar of beroep open.