Vastgesteld beeldkwaliteitplan Heteren Park Julianaweide

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het beeldkwaliteitplan Heteren Park Julianaweide op 24 mei 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Waar gaat het beeldkwaliteitplan over?

Dit beeldkwaliteitplan legt de uitgangspunten voor architectuur en stedenbouw vast voor Park Julianaweide te Heteren. Dit plan dient als inspiratiebron voor architecten en is een toetsingskader voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het plan is een aanvulling/wijziging op de Welstandsnota van de gemeente Overbetuwe.

U kunt het beeldkwaliteitplan vanaf donderdag 9 juni 2022 inzien. U kunt de stukken inzien via het omgevingsloket gemeentehuis Overbetuwe, Elst. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het omgevingsloket via 14 0481.

Tegen dit raadsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Documenten

Documenten vastgesteld beeldkwaliteitsplan Heteren Park Julianaweide