Crisisnoodopvang

Op dit moment zijn de asielzoekerscentra in Nederland en het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. De Rijksoverheid heeft alle gemeenten daarom gevraagd te zorgen voor extra opvang voor vluchtelingen.

Burgemeester en wethouder van Overbetuwe hebben de gemeenteraad daarom voorgesteld om vanaf begin november een tijdelijke crisisopvanglocatie aan te bieden voor 120 vluchtelingen, voor drie maanden. De hele gemeenteraad stemde dinsdag 27 september in met dit voorstel. U kunt de vergadering hier terugkijken.  

De locatie ligt op bedrijventerrein De Aam in Elst, aan de Industrieweg 8. Zie ook het kaartje onderaan deze pagina.

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en de antwoorden die wij op dit moment hebben. Deze pagina wordt de komende tijd steeds verder aangevuld met nieuwe informatie.

Opvang van vluchtelingen

Waarom stelt het college voor een crisisnoodopvang voor vluchtelingen aan te bieden?

Nederland heeft te maken met een groot tekort aan opvangplekken. Daarom is crisisopvang nodig. De Veiligheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) heeft de opdracht gekregen om 450 opvangplaatsen te bieden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe wil daarin zijn verantwoordelijkheid nemen, net zoals eerder met de inrichting van de crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in Zetten. 

Wanneer komen de vluchtelingen?

Op dinsdag 1 november zijn de eerste vluchtelingen gearriveerd.

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) vraagt drie maanden verlenging. Waarom kiest het college voor 1 maand?

De huidige locatie en inrichting van de crisisnoodopvang in Elst is niet geschikt voor langdurig verblijf. Daarom stelt het college voor om met één maand te verlengen.

Tot wanneer blijft de crisisnoodopvang?

De opvang is in principe voor drie maanden: van november 2022 tot en met januari 2023. Het college van burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor dit met één maand te verlengen, tot en met 28 februari 2023.

Hoeveel vluchtelingen verblijven er in de gemeente Overbetuwe?   

De crisisnoodopvanglocatie aan de Industrieweg in Elst biedt 120 opvangplaatsen voor vluchtelingen. 

Waar komen de vluchtelingen vandaan?  

De vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen, komen op dit moment vooral uit Eritrea, Syrië, Turkije, Jemen, Somalië en Afghanistan. De mensen die komen, zijn kort geleden in Nederland aangekomen. Ze zijn in Nederland geïdentificeerd en geregistreerd. Ook hebben zij een medische intake gehad.

Wat is de samenstelling van de groep vluchtelingen? 

We hebben met het COA afgesproken dat we een evenwichtig en gemengde samengestelde groep opvangen die bestaat uit gezinnen, alleenreizende mannen en alleenreizende vrouwen. Het COA bepaalt welke vluchtelingen in Elst worden opgevangen.

Komen er ook uitgeprocedeerde asielzoekers naar Overbetuwe?

Nee, er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar Overbetuwe. Het gaat bij deze crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure.

Komen er ook Oekraïners op deze locatie?

Nee, er komen geen Oekraïners op de locatie aan de Industrieweg in Elst.

Worden er ook alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen?

Nee, er komen geen alleenstaande minderjarige vluchtelingen naar de crisisnoodopvang in Overbetuwe.

Waarom doen jullie dit voor vluchtelingen en hoe zit dat met inwoners van Overbetuwe die op zoek zijn naar woonruimte?

De slaapunits die vanwege de situatie in Ter Apel nu voor vluchtelingen zijn geplaatst, zijn geen woningen. De crisisnoodopvang is van tijdelijke aard. Naast dat we mee helpen aan crisisnoodopvang voor vluchtelingen, vinden we het uiteraard ook belangrijk om voor onze inwoners passende woonruimte te realiseren. Daarom lopen er diverse nieuwbouwplannen in verschillende dorpen in Overbetuwe. Meer informatie vindt u op https://www.overbetuwe.nl/Inwoners/Bouwen_en_wonen/Projecten.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, een vluchteling en een statushouder?

Een asielzoeker is iemand die in Nederland bescherming heeft aangevraagd.

Een vluchteling is iemand van wie de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de asielprocedure heeft vastgesteld dat hij of zij gevaar loopt in het land van herkomst. Hij krijgt een asielvergunning. Zodra een asielzoeker als vluchteling erkend is en in Nederland mag blijven, krijgt diegene een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar.

Een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ genoemd. Hij mag vanaf dat moment volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving en integreren. Als iemand ten minste vijf jaar met een verblijfsvergunning in Nederland woont, Nederlands spreekt en met goed gevolg een inburgeringsexamen aflegt, kan hij of zij het Nederlanderschap aanvragen.

Waar gaan de vluchtelingen heen na de sluiting van de crisisnoodopvanglocatie in Elst na 28 februari?

De crisisnoodopvanglocatie in Elst is bedoeld voor kortdurend verblijf en ter ondersteuning van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De vluchtelingen zijn in Elst in afwachting van een doorverwijzing naar een locatie waar ze langer kunnen verblijven (de noodopvang- of opvanglocatie). Daarna gaan ze naar een meer permanente opvanglocatie elders in Nederland. De gemeente Overbetuwe weet niet waar dat zal zijn. Ook gaat de gemeente daar niet over. De Rijksoverheid streeft ernaar om begin 2023 voldoende opvanglocaties voor de langere termijn te hebben, zodat crisisnoodopvang niet meer nodig is.

Wat als de Rijksoverheid eind februari nog geen oplossing heeft voor de lange termijn? Waar gaan de vluchtelingen dan heen?

De vluchtelingen worden dan op andere locaties in Nederland onder gebracht. Het COA bepaalt waar de vluchtelingen worden ondergebracht.

Crisisnoodopvang Industrieweg Elst

Wat is een crisisnoodopvang?  

Een crisisnoodopvang (CNO) is tijdelijke opvang voor vluchtelingen. De asielzoekerscentra in Nederland en het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn overvol. Een crisisnoodopvang is bedoeld om de vluchtelingen die daar niet meer terecht kunnen tijdelijk op te vangen. Daarna kunnen ze doorstromen naar een opvangcentrum waar ze langer kunnen blijven. 

Waar ligt de crisisnoodopvanglocatie?   

De tijdelijke crisisnoodopvang ligt op het bedrijventerrein De Aam in Elst, aan de Industrieweg 8, tussen de Industrieweg, het spoor en het viaduct in de Olympiasingel.

Waarom bouwen jullie iets nieuws terwijl er ook gebouwen leegstaan? 

We bouwen geen nieuw gebouw voor deze crisisnoodopvang: het gaat om tijdelijke units die kant-en-klaar worden aangeleverd en daardoor heel snel te plaatsen zijn. 
Een leegstaand gebouw is niet zo eenvoudig en niet zo snel geschikt te maken. Denk bijvoorbeeld aan sanitaire voorzieningen. Bovendien is de gemeente niet altijd eigenaar van die leegstaande gebouwen. De units die we voor de crisisnoodopvang gaan gebruiken, zijn speciaal voor tijdelijk gebruik, en daarna ook weer bruikbaar elders.

Wat gaat het kosten? Hoe wordt het betaald?

Wat de totale kosten zijn, is nog niet bekend, maar de Rijksoverheid vergoedt alle kosten die Overbetuwe maakt voor de crisisnoodopvang.

Waarom op de locatie aan de Industrieweg?

Het terrein aan de Industrieweg 8 is eigendom van de gemeente. Riolering en waterleidingen zijn hier al aanwezig: daardoor zouden de slaapunits hier relatief snel en makkelijk kunnen worden aangesloten. Het terrein ligt bovendien op loopafstand van het station en van het centrum van Elst.

Welke voorzieningen zijn er voor de vluchtelingen?

Er komen tijdelijke units waarin de vluchtelingen een slaapplaats krijgen. Ook zijn er douches, toiletten, een EHBO-ruimte en algemene ruimtes voor dagbesteding (geen onderwijs). De vluchtelingen krijgen eten, drinken en verzorgingsartikelen.

Wat voor units zijn het?

In iedere unit kunnen 3 of 4 personen slapen. De units zijn ook geschikt voor de herfst- en wintermaanden.

Blijven vluchtelingen in de opvang?   

In het voorstel van het college kunnen de vluchtelingen in de opvang overdag altijd gecontroleerd het terrein af. De huisregels zullen voorschrijven dat de mensen ’s nachts op het terrein blijven. Mensen die er niet verblijven of werken, hebben geen toegang tot het terrein. Wanneer de vluchtelingen in Elst aankomen, krijgen ze uitleg over wat we van hen verwachten.

Mogen de vluchtelingen 's nachts van het terrein af?

De vluchtelingen mogen tussen 22.00 uur en 07.00 uur het terrein niet af, tenzij er een calamiteit is natuurlijk. De beveiliging die aanwezig is houdt dit in de gaten.

Hoe kunnen de vluchtelingen zich overdag bezighouden?

Samen met verschillende organisaties zoals Vluchtelingenwerk, het COA maar ook vrijwilligers uit de buurt proberen we zo goed mogelijk een dagprogramma te regelen. Heeft u zelf ideeën of wilt u meehelpen? Stuurt u dan een e-mail naar info@overbetuwe.nl

Wat gebeurt er met het terrein en de spullen als de crisisnoodopvanglocatie in Elst sluit?

Als de vluchtelingen ergens anders zijn ondergebracht wordt de crisisnoodopvanglocatie afgebroken. Het terrein wordt dan weer teruggebracht naar de originele staat zoals die was voordat de crisisnoodopvanglocatie er neer is gezet. De gebruikte materialen gaan ofwel terug naar de verhurende partijen of worden ergens anders ingezet.

Veiligheid

Hoe is de veiligheid in de buurt geregeld?

Als de crisisnoodopvang er komt, komt er 24-uurs beveiliging. De mensen die werkzaam zijn op de locatie hebben ook aandacht voor de veiligheid van de vluchtelingen en die van de omgeving. Er komt op de locatie een aanspreekpunt voor vragen en eventuele klachten. 

Waar kan ik terecht met vragen of het melden van overlast?

De mensen die werkzaam zijn op de locatie hebben aandacht voor de veiligheid van de vluchtelingen en die van de omgeving. Heeft u vragen of ervaart u overlast? Dan kunt u contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de gemeente Overbetuwe 14 0481 of een mail sturen naar info@overbetuwe.nl

Hulp bieden aan vluchtelingen

Kan ik als inwoner van Overbetuwe als vrijwilliger helpen bij de crisisnoodopvang? 

Samen met verschillende organisaties zoals Vluchtelingenwerk, het COA maar ook vrijwilligers uit de buurt regelen we de invulling van de dag voor de vluchtelingen. Heeft u zelf ideeën of wilt u meehelpen? Stuurt u dan een e-mail naar info@overbetuwe.nl

Kan ik als inwoner van Overbetuwe spullen brengen voor vluchtelingen in de crisisnoodopvang?

We hebben al veel ontvangen, wat heel erg fijn is, maar voor nu is er voldoende. Daarom is het niet mogelijk om uw spullen direct af te geven bij de opvanglocatie. Speelgoed, boeken en kleding zijn ook zeer welkom bij 2-Switch (Elst), 4WD-care (Herveld) en Krijg de Kleertjes (Triade Elst). Daar kunt u wel direct uw spullen aanbieden. Met deze organisaties werken wij samen.

 

Nieuwsbrief Crisisnoodopvang

Door aan te melden voor de nieuwsbrief Crisisnoodopvang Elst blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Het antwoord op mijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik terecht? 

We vullen deze pagina de komende tijd steeds verder aan met nieuwe informatie. U kunt ook een mail sturen naar info@overbetuwe.nl of bellen naar 14 0481. 

kaartje locatie crisisnoodopvang_500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© OpenStreetMap.org