Verhuizen

Als u verhuist naar een adres binnen gemeente Overbetuwe, geeft u uw verhuizing aan ons door. Doe dit uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum. Dat kan direct online, maar ook op het gemeentehuis. Als u naar een andere gemeente verhuist, geeft u uw verhuizing aan die gemeente door.

Online een verhuizing doorgeven  

Afspraak maken om verhuizing door te geven

Als u geen DigiD heeft kunt u ons bellen of mailen voor een formulier.

Verhuizen vanuit het buitenland

Bel ons om een afspraak te maken als u vanuit het buitenland naar Overbetuwe verhuist.

Wie de verhuizing kan doorgeven

U kunt uw eigen verhuizing doorgeven als u 16 jaar of ouder bent.
U kunt ook de verhuizing voor iemand anders doorgeven:

  • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • Uw echtgenoot of geregistreerd partner.
  • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist.
  • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist.
  • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent.

Let op! U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Dat kan alleen deze persoon zelf doorgeven.

Meenemen

Een geldig identiteitsbewijs, zoals uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Termijn

  • Geef uw verhuizing maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum door. Geeft u uw verhuizing later door, dan gaat de adreswijziging in op de dag dat u uw verhuizing aan ons doorgeeft. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw huurtoeslag, studiefinanciering, plek op woningwachtlijst, gemeentelijke belastingen, zorgverzekering of uitkering.
  • Wij verwerken uw verhuizing binnen een week en sturen u dan een bericht. Wij geven uw nieuwe adres door aan andere overheidsinstanties.

Laat de milieupas achter

Bij elk woonadres in Overbetuwe hoort een milieupas. Deze pas is het toegangsbewijs voor de milieustraten. De pas staat niet op naam. Laat daarom de milieupas achter in het huis waar u vertrekt.

Meer informatie

  • Als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft of in een instelling verblijft, kunt u zich misschien inschrijven op een zogenaamd briefadres. Neem dan contact met ons op.