Gemeenteraad stemt in met maand verlenging tijdelijke crisisnoodopvanglocatie Elst

De gemeenteraad van Overbetuwe heeft ingestemd met het voorstel om het gebruik van de crisisnoodopvanglocatie in Elst met één maand te verlengen. Dit betekent dat tot en met 28 februari 2023 de crisisnoodopvanglocatie opvang biedt aan 120 vluchtelingen.

Het college van burgemeester en wethouders is blij dat de raad akkoord is gegaan met het voorstel. Door één maand langer crisisnoodopvang te bieden levert de gemeente Overbetuwe een belangrijke bijdrage in het afvangen van de druk die op het aanmeldcentrum in Ter Apel staat. De instroom is daar nog altijd hoog. Wel benadrukt het college dat de crisisnoodopvanglocatie zoals in Elst geen locatie die geschikt is voor langdurig verblijf. “Het is echt bedoeld voor de korte termijn. Daarom is besloten om met één maand te verlengen. Na sluiting van de crisisnoodopvanglocatie in Elst eind februari worden de vluchtelingen door het COA op andere (nood)opvanglocaties in Nederland ondergebracht. Wanneer daar geen of onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn, moet de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) ervoor zorgen dat de vluchtelingen ergens anders worden ondergebracht. Daarna wordt het terrein in Elst in de oorspronkelijke staat teruggebracht. De gebruikte materialen kunnen elders worden ingezet”, aldus burgemeester Hoytink-Roubos.

Meer informatie

Op de website www.overbetuwe.nl/crisisnoodopvang staat meer informatie over de crisisnoodopvang. Ook is daar de meest actuele informatie te vinden. Inwoners die vragen of opmerkingen hebben kunnen een e-mail sturen naar info@overbetuwe.nl of bellen naar 14 0481.