Onderwijs leerplichtige Oekraïense kinderen in Overbetuwe

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben altijd recht op onderwijs. Hun verblijfsstatus doet er niet toe. Op dit moment is het in Overbetuwe als volgt geregeld:

1. Basisonderwijs

Er is basisonderwijs voor Oekraïense kinderen op twee locaties, in Zetten en Elst. Op deze twee locaties komen speciale groepen voor Oekraïense kinderen. Hier kunnen we hen goed en passend onderwijs bieden. Waar de kinderen terecht kunnen, hangt af van hun woonplaats.

Het basisonderwijs is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

We organiseren nu tijdelijke onderwijsvoorzieningen tot aan de zomervakantie. Vanuit de regio wordt bekeken hoe we daarmee verder gaan na de vakantie. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit hier communiceren.

Locatie Zetten

De locatie in Zetten is inmiddels gestart op de Dr. Lammerts van Buerenschool in Zetten. Kinderen die wonen in de onderstaande dorpen gaan naar school op de locatie in Zetten:

Zetten
Heteren
Herveld
Andelst
Hemmen
Randwijk

Aanmelden locatie Zetten: de ouder kan het kind fysiek op de Dr. Lammerts van Buerenschool aanmelden via een aanmeldformulier. Dit formulier is verkrijgbaar op de school: H. Piersonstraat 23, Zetten, telefoon 0488 45 15 69. Contactpersoon: Jos Schoenmakers

Locatie Elst

De beoogde start van de locatie in Elst is in 7 juni. De locatie in Elst is de Stap voor Stap-school. Kinderen die wonen in de onderstaande dorpen kunnen naar school in de locatie in Elst:

Elst
Driel
Oosterhout
Slijk-Ewijk
Homoet
Valburg

Aanmelden locatie Elst:
Vanaf vandaag kan de ouder het kind fysiek op Stap voor Stap school aanmelden via een aanmeldformulier. Dit is verkrijgbaar op de school. 
Contactpersoon: Dennis Lindelauf
Adres: Kruisakkers 3, 6662 DV Elst 

Oekraïense kinderen die nu al ergens in Overbetuwe op de basisschool zitten, gaan vanaf de startdatum naar de locatie in Zetten of Elst, afhankelijk van het dorp waar ze wonen. Ouders dienen hun kind(eren) in te schrijven op een van deze locaties. Op de tijdelijke onderwijsvoorzieningen in Zetten en Elst kunnen we de Oekraïense kinderen goed en passend onderwijs bieden. 

De tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor basisonderwijs in Zetten en Elst zijn in ieder geval beschikbaar tot aan de zomervakantie. Vanuit de regio wordt bekeken hoe het na de vakantie verder gaat. Zodra hier meer over bekend is, communiceren we dit hier. 

2. Voortgezet onderwijs

Oekraïense kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar die in onze gemeente verblijven bij particulieren, zijn voor het volgen van voortgezet onderwijs aangewezen op een Internationale Schakelklas (ISK). Afhankelijk van de verblijfplaats van de kinderen, kunnen zij terecht in Arnhem of Wageningen. Daarbij geldt de volgende indeling:

ISK Arnhem

Leerlingen uit Elst, Driel, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Andelst, Homoet en Valburg kunnen terecht bij ISK Arnhem
Adres: Groningensingel 1245, 6835 HZ Arnhem

Aanmelden kan met het aanmeldformulier schooljaar 2021-2022.

ISK Wageningen

Leerlingen uit Heteren, Herveld, Hemmen, Randwijk en Zetten kunnen terecht bij ISK Wageningen
Adres: Pantarijn isk, Hollandseweg 9, 6706 KX Wageningen

Aanmelden: nadat mensen uit Oekraïne hun verblijf bij het meldpunt in de gemeente hebben laten registreren, kunnen ze zich aanmelden via het aanmeldformulier. Ook moeten ze een kopie van het paspoort inleveren. Open hier het Aanmeldformulier voor Oekraïense leerlingen of open het aanmeldformulier in pdf (invulbaar).

Voor de reis van en naar de ISK gaan we er vanuit dat kinderen in deze leeftijd in staat zijn om (uiteindelijk) zelfstandig te reizen naar school per fiets of met het openbaar vervoer. Leerlingenvervoer vanuit de gemeente is niet mogelijk, tenzij er sprake is van een structurele beperking waardoor zelfstandig reizen geen optie is. We bekijken momenteel of we fietsen ter beschikking kunnen stellen en of we ook begeleiding door vrijwilligers kunnen organiseren zodat de kinderen de route veilig kunnen leren kennen.

Stel gerust uw vraag

Hebt u vragen over onderwijs? Neem dan contact op met het Sociaal Team Overbetuwe, via telefoonnummer 14 0481, keuze 1, vervolgens keuze 2 (jeugd).

Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd, dus we raden u aan deze regelmatig te bekijken.