Overbetuwe: jaarrekening 2021 laat positief resultaat zien

De gemeente Overbetuwe sluit het financiële jaar 2021 af met een positief resultaat. Ook voor de komende jaren verwacht de gemeente een begrotingsoverschot. Dat blijkt uit de jaarrekening 2021 en de Kadernota 2023, die het college van burgemeester en wethouders voorleggen aan de gemeenteraad.

Wethouder financiën Rik van den Dam: ‘Overbetuwe is een financieel gezonde gemeente, mede dankzij de extra toevoeging aan de algemene reserve die het college nu voorstelt. Dat is natuurlijk prettig: het geeft ons de mogelijkheid om de dienstverlening voor onze inwoners op peil te houden. Tegelijkertijd moeten we alert blijven, want er zijn volop onzekerheden aan de horizon.’ 

In de Kadernota 2023 staan deze onzekerheden benoemd. Het gaat daarbij onder meer om de stijgende inflatie, een mogelijke nieuwe coronagolf, de krapte op de arbeidsmarkt en de hervormingen in de jeugdzorg die het Kabinet heeft aangekondigd. Van den Dam: ‘In de Kadernota gaan we voor de jaren 2023 tot en met 2026 nu vooralsnog uit van een begrotingsoverschot. Maar we blijven vanzelfsprekend de actuele ontwikkelingen volgen en zullen waar nodig de begroting voor 2023 daar op aanpassen.’

Eenmalige voordelen zorgen voor positief resultaat

De coronacrisis, eenmalige overschotten in de jeugdzorg en diverse andere eenmalige voordelen zijn de belangrijkste factoren die zorgen voor het positief resultaat van 8,7 miljoen euro over 2021. In totaal gaf de gemeente vorig jaar 121 miljoen euro uit aan goed leven, wonen en werken in Overbetuwe. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het overschot deels te besteden aan zaken die door corona vorig jaar niet doorgingen, en deels aan de algemene reserve toe te voegen. 

Corona

De coronacrisis had ook in het jaar 2021 nog een grote impact. Door de verschillende lockdowns gingen veel zaken niet door. Dat betekende minder kosten voor de gemeente. De rijksoverheid stelde daarnaast geld voor coronasteun beschikbaar aan alle gemeentes. Een deel daarvan komt pas in 2022 bij maatschappelijke organisaties en ondernemers terecht. Dit bedrag staat daarom op de jaarrekening van 2021 al wel bij de inkomsten maar pas in 2022 bij de uitgaven. 

De gemeenteraad van Overbetuwe bespreekt de jaarrekening 2021 en de Kadernota 2023 op 5 juli. De accountant heeft de jaarrekening 2021 inmiddels goedgekeurd. De begroting voor 2023 komt in het najaar op de agenda van college en gemeenteraad. 

Jaarrekening 2021 (pdf, 5,1 MB)

Kadernota 2023 (pdf, 2,8 MB)

Infographic Jaarrekening 2021_500