Wanmolen in Zetten voor zes weken noodopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen

Zalencentrum de Wanmolen in Zetten is vanaf 30 maart zes weken lang beschikbaar als tijdelijke noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Overbetuwe heeft dat met de Veiligheidsregio Gelderland-Midden afgesproken.


De Wanmolen in Zetten is tot uiterlijk 11 mei de locatie waar vluchtelingen als eerste worden opgevangen. Zij krijgen daar een bed, eten en indien nodig medische hulp. Na de crisisopvang in De Wanmolen zorgt de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden ervoor dat de vluchtelingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen, ondergebracht worden in een opvanglocatie waar zij langere tijd kunnen blijven. Zo kunnen we vluchtelingen snel helpen.

Zes weken

De Wanmolen is maximaal zes weken voor deze tijdelijke noodopvang beschikbaar. Het is nog niet bekend hoeveel vluchtelingen er van week tot week in de Wanmolen opgevangen worden. Het kan zijn dat de ene week een grote groep vluchtelingen in de Wanmolen verblijft, en de andere week een paar vluchtelingen. Dit heeft alles te maken met het onvoorspelbare karakter van de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstromen die deze veroorzaakt. In de Wanmolen is ruimte om maximaal 80 vluchtelingen tegelijkertijd op te vangen.

Direct omwonenden en omliggende bedrijven van de Wanmolen zijn per brief geïnformeerd. Ze kunnen met vragen en opmerkingen terecht bij de gemeente. Eerder al hield de gemeente een inloopavond voor omwonenden over de mogelijke komst van Oekraïense vluchtelingen naar de Wanmolen.

Tot rust komen

De noodopvang in de Wanmolen in Zetten is voor de Oekraïners een eerste plek om enigszins tot rust te komen na hun vlucht vanuit hun thuisland. De gemeente doet daarom een beroep op iedereen om hen die rust te gunnen en de noodopvanglocatie niet te bezoeken. Mensen die iets willen doen voor de vluchtelingen die in Zetten verblijven, kunnen zich melden bij welzijnsorganisatie Forte Welzijn (www.fortewelzijn.nl). Forte bekijkt, samen met Vluchtelingenwerk, wat er nodig is, en brengt vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar.

Langere tijd

De noodopvanglocatie in de Wanmolen in Zetten is bedoeld voor kortdurend verblijf. Deze locatie blijft tot uiterlijk 11 mei beschikbaar. De gemeente onderzoekt momenteel ook nog welke Overbetuwse locaties mogelijk geschikt zijn om Oekraïense vluchtelingen een verblijfplaats voor langere tijd te bieden. 

De Wanmolen