Visie op interactie met de samenleving

Deze visie is aanleiding om succesvolle interactievormen die we in gang hebben gezet, een goede plek te geven. En om dingen echt anders te doen. Vanuit de ervaring in de praktijk en in interactie met de samenleving zullen we dit steeds verder uitwerken.

In de visie Gemeente Overbetuwe: samenlevingsgericht, communicatief en betrouwbaar! (pdf, 1,1 MB) (september 2020) staan uitgangspunten voor een goede relatie tussen de gemeente en de samenleving. In de samenvatting (pdf, 123 kB) leest u waarom we deze visie hebben opgesteld. U leest ook wat de uitgangspunten zijn en welke rollen en verantwoordelijkheden er zijn in situaties waarin de samenleving en de gemeente elkaar tegenkomen. Ook geven we voorbeelden van organisatievormen van inwoners, zoals bijvoorbeeld een dorpsraad of wijkvereniging.

Interactiewijzer

Elke situatie vraagt om een andere manier van samenwerking en afstemming. Om hierbij te helpen is een interactiewijzer (pdf, 1,4 MB) gemaakt. Zo kan er stap voor stap worden bekeken welke vorm van interactie past bij de situatie.