Vermoedt u fraude? Geef het aan ons door!

Inwoners van de gemeente Overbetuwe die zorg of geld ontvangen moeten zich houden aan een aantal regels. Ook moet de zorgverlener zich houden aan een aantal regels. Als de inwoner of zorgverlener zich opzettelijk niet aan deze regels houdt, dan wordt er fraude gepleegd.

Hieronder leest u hoe u zorgfraude of uitkeringsfraude kunt doorgeven.

Zorgfraude melden

Denkt u dat iemand fraudeert met zorg vanuit de Wmo of Jeugdwet (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding of een vervoersvoorziening)? Bijvoorbeeld:

  • Zorg wordt gedeclareerd maar is niet (volledig) geleverd.
  • Het persoonsgebonden budget wordt niet gebruikt voor zorg.

Geef zorgfraude aan ons door via zorgsignalen@overbetuwe.nl.

Uitkeringsfraude

Denkt u dat iemand fraudeert met een uitkering? Bijvoorbeeld:

  • Iemand ontvangt een uitkering en werkt zwart.
  • Iemand ontvangt een uitkering en heeft andere inkomsten.
  • Iemand ontvangt een uitkering voor een alleenstaande en woont samen.

Geef uitkeringsfraude aan ons door via het formulier fraudemelding.

Bestrijden van fraude

Wij moeten ervoor zorgen dat het geld dat bedoeld is voor zorg bij de juiste mensen terecht komt. Vooral omdat dit geld bestemd is voor ondersteuning van kwetsbare mensen. Dat betekent dat wij er alles aan doen om te voorkomen dat mensen zorg of geld ontvangen terwijl ze er geen recht op hebben. Soms gebeurt dat toch. Dan wordt er gefraudeerd en daar moeten wij wat aan doen.