Inkomen

 • Studietoeslag aanvragen

  Bent u een student met een structurele medische beperking en kunt u naast uw studie niet bijverdienen? Misschien hebt u dan recht op studietoeslag.

 • Sociaal Team Overbetuwe

  Inwoners van Overbetuwe kunnen bij het Sociaal Team Overbetuwe terecht met vragen over heel veel onderwerpen, ook tijdens de Corona-crisis. We bieden een luisterend oor of frisse kijk op de situatie als u zorgen heeft.

 • Energietoeslag

  Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2023 een energietoeslag krijgen van € 1.300,-. Dit geld is bedoeld om (een deel) van de energiekosten te betalen.

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Als u geen werk heeft of te weinig geld om van te leven, kunt u mogelijk een bijstandsuitkering krijgen.

 • Kortingen voor minima via Meedoenregeling

  Met de Meedoenregeling (voorheen Gelrepas) krijgen zowel volwassenen als kinderen korting op bijvoorbeeld een sportlidmaatschap.

 • Persoonlijk Minima Budget (PMB) aanvragen

  Eén keer per jaar kunt u een vast bedrag krijgen om noodzakelijke uitgaven te kunnen doen.

 • Hulp bij schulden

  Als u moeite heeft om rond te komen of u heeft schulden, dan kan de gemeente op verschillende manieren helpen.

 • Hulp bij uw geldzaken

  Met al uw vragen en zorgen over geldzaken, inkomen en schulden kunt u terecht bij het team Sociaal Domein. Maar ook andere organisatie kunnen u helpen bij uw geldzaken.

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  De bijzondere bijstand is bedoeld voor extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om een andere sociale reden.

 • Aanmelden voor collectieve zorgverzekering

  De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering aan. Dit bespaart u geld. U kunt hier gebruik van maken als u een minimuminkomen heeft.

 • Hulp bij huurachterstand: Actief Eropaf

  Wanneer u een huurachterstand heeft van 2 maanden komt iemand van Rijnstad bij u langs. Rijnstad doet dit in opdracht van de gemeente. Samen met de medewerker van Rijnstad kijkt u naar uw financiële situatie. Daarna maakt u samen een plan hoe u uw betalingsachterstand kunt wegwerken en hoe u nieuwe schulden kunt voorkomen.

 • Kwijtschelding belasting aanvragen

  Als u een laag inkomen heeft en de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Als u kwijtschelding krijgt, hoeft u (een deel van) de onroerende-zaakbelastingen, het vaste deel van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing niet te betalen.