Eenmalige energietoeslag aanvragen

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen van € 800. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen.

Zelf aanvragen bij een laag inkomen

Bent u niet bekend bij de gemeente en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen. Aanvragen kan tot en met 30 december 2022.
Sommige inwoners krijgen de energietoeslag automatisch uitbetaald. De laatste automatische betalingen van de energietoeslag zijn verwerkt. Het bedrag zal uiterlijk 1 juli op de rekening staan. Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen en denkt u er wel recht op te hebben, vraag de energietoeslag aan.

Energietoeslag aanvragen (pdf, 338 kB)

U vult het aanvraagformulier in en stuurt het met kopieën, scans of screenshots van alle bewijsstukken naar info@overbetuwe.nl. Is dit niet mogelijk? U kunt het ook per post versturen naar:

Gemeente Overbetuwe
t.a.v. Energietoeslag (W&I)
Antwoordnummer 175
6660 VB Elst
U hoeft geen postzegel te gebruiken.

Voorwaarden energietoeslag

 • U heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.
 • U woont in gemeente Overbetuwe.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U heeft een laag (gezamenlijk) inkomen.
 • U hebt geen recht op studiefinanciering (DUO) of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS). 
 • U bent niet dakloos of thuisloos.
 • U verblijft niet in een instelling (bijvoorbeeld een verpleegtehuis of begeleid wonen).
 • U betaalt de energierekening van uw eigen bankrekening.
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) telt niet mee. 

Andere punten

 • Eén energietoeslag per adres.
 • Eenmalig bedrag van 800 euro.
Inkomenstabel 120% van het sociaal minimum

Energietoeslag | Inkomenstabel per 1 januari 2022, netto bedragen.

Gezinssamenstelling  21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand of alleenstaande ouder 1.244,55 1.382,89
Samenwonend of getrouwd 1.777,92 1.872,47
Het inkomen berekenen

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), telt u alle netto inkomsten van een maand bij elkaar op.

Optellen

•    Inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
•    Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
•    Overige inkomsten
•    Alleen voor echtparen:

 • Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 

•    Alleen voor alleenstaande ouders: 

 • Tegemoetkoming alleenstaande ouders (2022: €274 p/mnd). Dit bedrag zit inbegrepen in het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders van de Belastingdienst. Het bedrag daarboven telt u niet mee als inkomen. 

Niet meetellen

•    Bijzondere bijstand
•    Huurtoeslag
•    Zorgtoeslag
•    Kindgebonden budget (bedrag boven de €274 p/mnd, zie hierboven) 
•    Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 
•    Woonkostentoeslag

Bent u zelfstandige en wisselt uw inkomen?

Dan kijkt de gemeente naar het gemiddelde inkomen over 2021. 

Geen recht

Jongeren tot 21 jaar, dak- en thuislozen, en mensen die in een inrichting wonen hebben geen recht op de eenmalige energietoeslag.

De energietoeslag automatisch ontvangen

Inwoners met een bijstandsuitkering hebben de energietoeslag ontvangen. Deelnemers van de meedoenregeling krijgen ook de energietoeslag automatisch uitbetaald. Het bedrag is nog niet overgemaakt en daar wordt hard aan gewerkt.

U bent bekend bij de gemeente: 

 • als u een uitkering hebt van de gemeente. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ of Bbz.
 • als u in 2022 gebruik maakt van de Meedoenregeling. Kreeg u op 1 april of later de Meedoenregeling, dan kunt u de energietoeslag zelf aanvragen.
 • als u een AIO-uitkering krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Geen energietoeslag ontvangen?

Bent u bekend bij de gemeente, maar heeft u geen energietoeslag ontvangen? Neem gerust contact met ons op en bel naar 14 0481 en kies voor optie 1.

Waarom de energietoeslag?

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het minimum) is er een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag. Het Rijk heeft 679 miljoen euro gereserveerd voor de energietoeslag. Dit geld gaat naar de gemeenten, die de uitbetaling regelen.

Financiële hulp

Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door een betaalafspraak te maken met het energiebedrijf, of door contact op te nemen met Schuldhulpverlening. Meer over hulp bij geldzorgen.