Hulp bij uw geldzaken

Met al uw vragen en zorgen over geldzaken, inkomen en schulden kunt u terecht bij het team Sociaal Domein. Maar ook andere organisatie kunnen u helpen bij uw geldzaken.

Team Sociaal Domein helpt u bij geldzaken

Zelf met uw geldzaken aan de slag

  • Het Nibud geeft voorlichting en advies over geldzaken.
  • Op www.zelfjeschuldenregelen.nl kunt u een realistisch aflosplan maken.
  • Op berekenuwrecht.nl kunt u uitzoeken of u recht heeft op een bijdrage van de overheid. Bijvoorbeeld zorgtoeslag of kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.
  • Op www.hulpbijarmoede.nl vindt u welke organisaties u kunnen helpen bij het rondkomen met weinig geld.
  • Stichting Leergeld Oost Betuwe vergoedt allerlei activiteiten voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met kinderen tot 130% van het bijstandsniveau.
  • Stichting Noodfonds Betuwe helpt iedereen die snel spullen of geld nodig heeft. U krijgt dit gratis of als lening.
  • Persoonlijk minimabudget (PMB)

Hulp bij geldzaken voor zelfstandig ondernemers

Als zelfstandig ondernemer kunt u voor hulp bij uw geldzaken contact opnemen met Geldzaken voor Ondernemers.