Wat u mag verwachten van het leerlingenvervoer

In Overbetuwe verzorgt Munckhof (in opdracht van AVAN) het leerlingenvervoer. Met deze vervoerder zijn de volgende afspraken gemaakt.

Hoe het leerlingenvervoer werkt

Uw kind staat op tijd klaar

 • De vervoerder spreekt met u af hoe laat uw kind wordt opgehaald. U zorgt ervoor dat uw kind op tijd klaarstaat.
 • Als uw kind niet op de afgesproken tijd en plaats klaarstaat, mag de chauffeur na enkele minuten wachten verder rijden. Als dat gebeurt, meldt de chauffeur dit bij de centrale van Munckhof. De vervoerder informeert de ouders en de school als uw kind te laat op school komt. De vervoerder neemt dan ook contact met u op om afspraken te maken over het ophalen.

Op tijd op school en op tijd naar huis

 • Uw kind wordt 5 tot 15 minuten voordat school begint, bij school afgezet.
 • Uw kind wordt binnen 15 minuten na schooltijd opgehaald.
 • Bij vertraging van meer dan 10 minuten neemt Munckhof contact op met ouders.

Vaste chauffeur

 • Waar mogelijk reist uw kind met één vaste chauffeur. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, kan de vervoerder voor een route ook werken met een vaste pool van maximaal drie vaste chauffeurs. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld 's morgens een vaste chauffeur rijdt en 's middags een andere vaste chauffeur. Ook verschillende chauffeurs op vaste dagen in de week is mogelijk.
 • Uw kind reist zoveel mogelijk in dezelfde auto of bus.
 • Uw kind heeft in principe een vaste zitplaats in de auto of bus. De chauffeur beslist waar het kind zit.

Afspraken voor de rit

 • In en om de voertuigen wordt niet gerookt.
 • De chauffeur zorgt ervoor dat kinderen veilig in- en uitstappen en een gordel dragen. De chauffeur kan kinderen daarbij helpen.
 • Bij rolstoelvervoer volgt de chauffeur de juiste procedures. Als uw kind tijdens de rit op een gewone stoel kan zitten, helpt de chauffeur uw kind hierbij.
 • De chauffeur is verantwoordelijk voor rust en orde in het voertuig. Maar dat kan hij/zij niet alleen. Alle kinderen in de auto of bus hebben daar invloed op. Als een kind zich niet houdt aan de aanwijzingen van de chauffeur (of begeleider) maakt de chauffeur hier melding van en kunnen maatregelen volgen. Meer informatie over incidenten of calamiteiten is te lezen in het vervoerreglement van AVAN

Vragen stellen of klachten doorgeven

 • Voor vragen over  het vervoer kunt u Munckhof op schooldagen bellen via (088) 900 89 47 of een e-mail sturen naar avan@munckhof.nl.  
 • Wanneer u ontevreden bent over de dienstverlening kunt u uw klacht melden bij het onafhankelijk klachtenmeldpunt van AVAN. Het meldpunt is van 09:00 – 17:00 uur telefonisch bereikbaar op (0900) 500 50 50. U kunt ook digitaal uw klacht indienen via de website van AVAN

Waar de chauffeur aan voldoet

 • Heeft geldig rijbewijs, chauffeurskaart en een Verklaring omtrent Gedrag.
 • Heeft instructie gehad over vervoer van kinderen en de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn.
 • Spreekt Nederlands en gebruikt nette taal.
 • Heeft goede sociale vaardigheden.
 • Kent en/of heeft ervaring met de problematiek van de kinderen in de auto of bus en weet hoe hij/zij daar mee om moet gaan.
 • Houdt zich aan de verkeersregels en past rijgedrag aan de omstandigheden aan (zoals wegdek, passagiers of het weer).
 • Heeft goede kennis van wegen, straten en locaties van scholen. Hij/zij rijdt via een vaste route. Behalve als er omleidingen zijn of speciale instructies van de centrale van Willemsen - de Koning.
 • Heeft een certificaat Levensreddend handelen. Sommige chauffeurs hebben een EHBO-diploma.

Waar het voertuig aan voldoet

 • Is technisch in orde en APK-gekeurd.
 • Door kindersloten kunnen kinderen de bus of auto niet openen.
 • Brandblusser, noodhamer en EHBO-trommel aanwezig.
 • Beschikt over goedwerkende communicatiemiddelen waarmee op elk gewenst moment handsfree kan worden gebeld

Waar het vervoersbedrijf aan voldoet

 • Voldoet aan de eisen van het TX-keurmerk.
 • Is voldoende verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.
 • Bij incidenten tijdens het vervoer (bijvoorbeeld aanrijding, pech onderweg of vernieling of vandalisme door leerlingen) neemt Munckhof contact op met de ouders en de school/scholen van de betreffende leerling(en) en de gemeente.

Meer informatie over AVAN

Meer informatie over de spelregels van het leerlingenvervoer door Munckhof (in opdracht van AVAN) is te vinden op de website van AVAN en in het vervoerreglement Leerlingen- en jeugdwetvervoer.