Zorg

 • Sociaal Team Overbetuwe

  Inwoners van Overbetuwe kunnen bij het Sociaal Team Overbetuwe terecht met vragen over heel veel onderwerpen, ook tijdens de coronacrisis. We bieden een luisterend oor of frisse kijk op de situatie als u zorgen heeft.

 • Persoonsgebonden budget (pgb)

  De gemeente heeft contracten met zorgaanbieders voor jeugd en Wmo ondersteuning. Als u daar geen gebruik van wilt maken en uw eigen zorg wilt regelen, bespreekt u de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget (pgb) met uw consulent.

 • Dementie

  Vergeet u steeds vaker dingen en heeft u daar last van? Of valt dit u op bij één van uw naasten? Blijf niet met uw zorgen rondlopen. De casemanager dementie helpt u bij vragen en ondersteuning.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Misschien kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen. Of zelf het huishouden doen. Bijvoorbeeld door ouderdom, psychische problemen of een beperking. Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Of meld uw hulpvraag bij het Sociaal Team Overbetuwe of de gemeente.

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Kunt u niet ver lopen? Maar maakt u wel gebruik van een auto? Vraag dan een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aan. Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. U vraagt de parkeerkaart aan de bij de gemeente van uw woonplaats.

 • Mantelzorgwaardering aanvragen

  De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering aan alle mantelzorgers. Het is een geldbedrag van maximaal € 140,-.

 • Participatieraad

  De Participatieraad is een adviesraad. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Deze adviezen gaan over onderwerpen die te maken hebben met deelname van inwoners aan sociaal maatschappelijke activiteiten en de arbeidsmarkt.

 • Sociale kaart

  Bekijk onze sociale kaart op OnsOverbetuwe.nl.

 • Gratis scootmobiel uitleen

  Op twee locaties in de gemeente Overbetuwe kunt u gratis een scootmobiel lenen. Dat is handig als u (tijdelijk) minder goed ter been bent en bijvoorbeeld een keertje naar de markt wilt.

 • Melding psychische hulp (WvGGZ)

  Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

 • Aanvragen voordelige afvalstoffenheffing medisch afval

  Door een langdurige ziekte of handicap heeft u misschien veel medisch afval. Als u daardoor vaak uw afvalcontainer moet aanbieden, kan de vaste afvalstoffenheffing voor een één- of meerpersoonshuishouden voordeliger zijn.