Mantelzorgwaardering aanvragen

De mantelzorgwaardering is een blijk van waardering aan alle mantelzorgers. Het is een geldbedrag van maximaal €140,-.

Beschrijving

  • U vraagt de mantelzorgwaardering hieronder aan voor uw mantelzorger(s).
  • Vanaf 1 april tot en met 31 december 2023 kunt u het voor het jaar 2023 aanvragen.
  • Bekijk eerst de voorwaarden voordat u de aanvraag invult.

Let op: aanvragen kan pas vanaf 1 april.

Voorwaarden

U kunt de mantelzorgwaardering voor uw mantelzorger(s) aanvragen als aan alle voorwaarden wordt voldaan:

  • Uw mantelzorger levert minimaal 8 uur per week zorg voor een periode van minimaal 3 maanden;
  • Uw mantelzorger verleent meer dan gebruikelijke zorg ervan uitgaande dat huisgenoten voor elkaar zorgen;
  • Uw mantelzorger is minimaal 18 jaar oud;
  • Uw mantelzorger is geen vrijwilliger (de mantelzorger zorgt omdat hij/zij een relatie heeft met u, zoals partner, kind, familie, buur of vriend).
  • Als u via de Wet langdurige zorg (Wlz) in een instelling woont, voert u geen zelfstandig huishouden en kunt u geen Mantelzorgwaardering aanvragen.
  • U moet meewerken aan een controle als wij daar om vragen.

Eén mantelzorgwaardering per huishouden

Per huishouden/adres ontvangt u maximaal één keer per jaar een mantelzorgwaardering. Heeft u meer dan één mantelzorger? Dan mag u het bedrag onder meerdere mensen verdelen. Binnen vier weken na aanvraag krijgt u bericht. De gemeente kan dit (laten) controleren met een steekproef.

Hulp bij de aanvraag

Als u het fijn vindt om hulp te krijgen bij het invullen, of een gesprek wilt, dan kunt ook terecht bij het Sociaal Team Overbetuwe of bij Forte Welzijn.Wij willen uw inzet als mantelzorger behouden en willen voorkomen dat u eventueel overbelast raakt. In een persoonlijk gesprek kan daarom met u besproken worden wat het bieden van mantelzorg voor u betekent. We bespreken of u nog andere ondersteuning nodig heeft om de mantelzorg te kunnen blijven bieden.