Melding psychische hulp (WvGGZ)

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).

Melding doen

Voor een melding kunt u bellen met 088 355 52 00, maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, of e-mailen naar: centraalmeldpunt@vggm.nl. Buiten kantoortijden belt u 112.

Als u een melding doet, wordt er gevraagd naar:

  • Uw naam en contactgegevens
  • Naam en contactgegevens van betrokkene
  • Inhoud van de melding
  • Achtergrond en ziektebeeld van betrokkene
  • Mate van dreiging: kans dat betrokkene zichzelf of ander iets aandoet 

Acuut gevaar

In geval van een crisis, kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. De burgemeester moet daarna binnen 18 uur een crisismaatregel nemen. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.

Na uw melding

De gemeente onderzoekt of verplichte zorg nodig is. Als de gemeente vindt dat dit noodzakelijk is, dan vraagt de gemeente aan de officier van justitie een zorgmachtiging (ZM) bij de rechter aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet.

Meer informatie over de uitvoering van de Wet verplichte GGZ vindt u op de website van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Midden-Gelderland. Zij voeren namens de gemeente Overbetuwe de werkzaamheden binnen de WvGGZ uit.

De Wet verplichte GGZ

De animatie ‘De Wet verplichte GGZ’ legt in vogelvlucht uit wat de wet inhoud.