Interessante websites

Stichting Clip

Stichting Cliëntenperspectief (CliP) is een landelijke organisatie die groepen en organisaties ondersteunt om vanuit cliëntenperspectief vorm en inhoud te geven aan lokaal sociaal beleid. 

De Koepel

Website voor lokale Wmo-raden, ontwikkeld door de landelijke Koepel van Wmo-raden. De Koepel Wmo-raden richt zich op het bieden van goede ondersteuning aan de burgerparticipatie in Nederland met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Zorgbelang Gelderland

Consumentenorganisatie voor gebruikers van zorg en welzijn in Gelderland:

  • we helpen burgers met een vraag of klacht over de zorg;
  • ondersteunen patiëntenverenigingen en andere belangenbehartigers;
  • adviseren gemeente, overheid en organisaties over wonen, welzijn en zorg.

Terug naar startpagina Participatieraad