Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Misschien kunt u niet meer zonder hulp thuis wonen. Of zelf het huishouden doen. Bijvoorbeeld door ouderdom, psychische problemen of een beperking. Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Of meld uw hulpvraag bij het Sociaal Team Overbetuwe of de gemeente.

De Wmo helpt bij ondere andere:

  • Vervoer
  • Huishouden
  • Administratie/financiën
  • Verplaatsen over loopafstanden
  • Zelfstandig wonen

Misschien kunt u klusjes in huis niet meer zelf doen. Of komt u niet meer zelfstandig naar de tweede verdieping van uw huis. Of u heeft moeite met het doen van uw administratie. Of u dreigt door problemen dakloos te worden. Vaak willen mensen in uw omgeving helpen. Bijvoorbeeld uw partner, kinderen, familie, vrienden of buren. Misschien zijn er voorzieningen in de buurt, zoals een klusjesdienst. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties die u kunnen helpen. Of meld uw hulpvraag bij het Sociaal Team Overbetuwe of de gemeente. Het Sociaal Team Overbetuwe of de gemeente gaat dan met u in gesprek. Ze kijkt naar wat u nog zelf kunt en of mensen in uw omgeving kunnen helpen. Komt uit het onderzoek dat u extra hulp nodig heeft? Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening aanbieden. Dit is bijvoorbeeld een traplift of dagbesteding.

Aanpak

Zo meld u uw hulpvraag bij het Sociaal Team Overbetuwe of de gemeente:

Neem contact op met het Sociaal Team Overbetuwe of de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u met de hulpvraag kunnen helpen. Het Sociaal Team Overbetuwe of de gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een cliëntondersteuner. Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met het Sociaal Team Overbetuwe of de gemeente. U bespreekt de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

U mag ook zelf een Persoonlijk Plan maken. Hierin schrijft u wat uw hulpvraag is en hoe u zelf denkt dat dit het beste opgelost kan worden. Heeft u al een indicatie begeleiding- of huishoudelijke hulp? Vul dan het evaluatieformulier in. Na het gesprek schrijft het Sociaal Team Overbetuwe of de gemeente een plan van aanpak. Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen.

Kosten

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is maximaal € 19,- per maand. 

Meldpunt bij fraude

Denkt u dat een inwoner of zorgverlener fraudeert met Wmo hulp? Geef dat dan aan ons door.