Huishoudelijke hulp

U heeft hulp bij het huishouden nodig. Bijvoorbeeld iemand die helpt bij het schoonmaken. Of iemand die helpt bij het opruimen of de afwas doen.

Uw hulpvraag stellen

U kunt op twee manieren uw hulpvraag voor hulp bij het huishouden stellen.

1. Hulpvraag stellen via de Wmo

Stel uw hulpvraag aan team Sociaal Domein. Zij kijken met u naar de mogelijkheden.

2. Zelf regelen via vouchers voor mantelzorgers en bij overmacht

Vanaf 1 januari 2020 kunnen alleen mantelzorgers of inwoners die door een situatie van overmacht gebruik maken van de voucherregeling. Een situatie van overmacht kan zijn een ziekenhuisopname. Anderen kunnen hier geen gebruik van maken, zoals inwoners van 75 jaar en ouder die geen huishoudelijke hulp onder de Wmo hebben of inwoners die graag extra huishoudelijke hulp naast een maatwerkvoorziening willen.

Voorwaarden van de voucher regeling
 

  • Een mantelzorger kan per jaar in totaal 40 uur huishoudelijke hulp inkopen. De uren worden ingezet in overleg met de zorgaanbieder naar keuze. Wel geldt dat per week minimaal 2 aaneengesloten uren afgenomen moeten worden. Het maximaal aantal uren per week is 8 uur.
  • Hetzelfde geldt voor inwoners die te maken hebben met een situatie van tijdelijke overmacht, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.
  • De huishoudelijke hulp wordt echter niet geleverd op een adres waar ook al huishoudelijke hulp wordt geleverd op grond van een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp (Wmo).
  • Voor de regeling geldt een eigen bijdrage van € 10 per uur. Dit wordt direct aan de zorgaanbieder van keuze betaald.
  • Aanmelding voor mantelzorgers gaat direct bij de zorgaanbieder naar keuze. Bij de aanmelding wordt een mantelzorgverklaring meegestuurd. De mantelzorgverklaring (pdf, 41 kB) vult u in of is op te vragen bij de mantelzorgconsulent.

Kosten

Via vouchers: U betaalt zelf per uur € 10,- voor de huishoudelijke hulp.

Via de Wmo: De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is maximaal € 19,- per maand.

Zorgaanbieders

Meldpunt bij fraude

Denkt u dat een inwoner of zorgverlener fraudeert met Huishoudelijk hulp? Geef dat dan aan ons door.