Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het Sociaal team

Met wat voor vragen kan ik bij het Sociaal team terecht?

Met al uw vragen over welzijn en zorg. Bijvoorbeeld vragen over aanpassingen aan uw woning, vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp, financiën, zorg en gezondheid. Maar ook met vragen over uw persoonsgebonden budget en begeleiding in de vorm van dagbesteding of beschermd wonen, kunt u bij ons terecht. Het Sociaal team denkt en werkt met u mee. Samen zoeken we een antwoord. En als wij uw vraag niet kunnen beantwoorden, kijken we met u waar uw vraag wel thuishoort. Bent u misschien mantelzorger en heeft u advies nodig? Heeft u goede ideeën voor uw wijk? Wilt u een steentje bijdragen om anderen te helpen? Ook dan bent u van harte welkom bij het Sociaal team!

Voor wie is het Sociaal team?

Voor iedereen in het dorp of de wijk die er alleen niet meer uitkomt en ondersteuning nodig heeft. Wij zijn er voor u, maar ook voor uw familieleden, buren of vrienden. Bent u mantelzorger, vrijwilliger of zet u zich in voor de mensen om u heen? U kunt altijd bij ons terecht voor tips en ondersteuning. Samen kunnen we goede ideeën vormgeven. Wij zijn onderdeel van de wijk en kijken samen met de bewoners wat er nodig is voor een prettige leefomgeving.

Hoe ziet de ondersteuning van het Sociaal team eruit?

Wij bekijken samen met u wat u zelf kunt doen, waar mensen uit uw omgeving bij kunnen helpen en waarbij u eventueel professionele hulp nodig heeft. U houdt zelf zoveel mogelijk de touwtjes in handen. Wij ondersteunen u waar dat nodig is. Als u naast de hulp van het Sociaal team nog andere zorg nodig heeft, brengen wij u in contact met de juiste organisaties. Het Sociaal team doet geen indiceringen. Daarvoor schakelen we de gemeente in.

Wie werken er in het Sociaal team?

In het Sociaal team werken professionele- en vrijwillig medewerkers. De professionals hebben veel ervaring met maatschappelijk werk, ouderenwerk en welzijnswerk en de vrijwillig medewerkers weten meer over lokale organisaties en -initiatieven. Ook is een wijkverpleegkundige lid van het sociaal team. U kunt dus op één plek in uw wijk terecht met al uw vragen over welzijn en zorg. En dat is fijn. Want u heeft nu met minder hulpverlenende organisaties te maken. U hoeft dus niet steeds weer hetzelfde verhaal te vertellen. Bovendien werken veel van onze medewerkers al langer in uw wijk. Ze kennen de wijk en de inwoners dus goed.

Met wie werkt het Sociaal team samen?

Wij werken samen met scholen, huisartsen, zorgorganisaties, bewonersgroepen, vrijwilligers, kerken, wijkplatforms en dorpsraden, Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe (Mantelzorg, Vrijwilligers steunpunt), Overbetuwevoorelkaar.nl (zorgplein voor hulpvragers en hulpbieders), Onsoverbetuwe.nl (digitaal dorpsplein), Algemene Hulpdienst Elst, Heteren#Sociaal  en alle andere organisaties die iets voor de wijkbewoners doen. Wij kunnen u dus goed helpen met uw hulpvragen.

Hoe lang duurt de ondersteuning van het Sociaal team?

Dat hangt af van uw vraag. Soms is één gesprek met ons voldoende om u weer op weg te helpen. Soms is er iets meer tijd nodig om samen met u tot een oplossing te komen, maar het gaat wel om kortdurende begeleiding/ondersteuning. Voor langer durende ondersteuning is bijv. het inschakelen van Maatschappelijk werk mogelijk of een indicatie door een WMO consulent.

Krijg ik ook hulp van het Sociaal team als ik een langere periode ondersteuning nodig heb?

Ja. Als u specialistische of langdurige ondersteuning en/of zorg nodig heeft, brengen wij u al dan niet via de WMO-consulent in contact met de juiste organisaties. Ook kunnen wij U helpen met het opstellen van een Persoonlijk Plan. Zo zorgen wij ervoor dat de ondersteuning die u krijgt zo goed mogelijk op elkaar aansluit. En kunnen wij erop letten dat hulpverleners niet langs elkaar heen werken. Ook voor u is dit prettiger, want u hoeft niet steeds opnieuw uw verhaal te vertellen.

Moet ik betalen voor de ondersteuning van het Sociaal team?

Nee. U betaalt nooit voor de ondersteuning van het Sociaal team. Soms is het nodig dat wij u in contact brengen met andere professionele hulpverleners. Het kan gebeuren dat u wel moet betalen voor de ondersteuning en/of zorg die u van deze hulpverleners krijgt.

Wat kan ik zelf doen in mijn wijk/dorp of voor andere bewoners?

U kunt altijd iets betekenen voor uw wijk. En dat hoeft niet heel veel tijd te kosten. Af en toe boodschappen doen voor uw buurman of buurvrouw kan bijvoorbeeld al een groot verschil maken. Zo kunt u eraan bijdragen dat deze bewoner zelfstandig kan blijven wonen. Wij zijn voor een groot deel afhankelijk van mensen die een steentje willen bijdragen. Iedere hulp is dus welkom! Ook buurtinitiatieven en andere gezamenlijke activiteiten kunnen een grote steun zijn. Wij horen het graag.

Wat als ik een cliënt-ondersteuner nodig heb?

Ook daarvoor kunt U bij het Sociaal Kernteam terecht. Wij kunnen u bijvoorbeeld bijstaan bij een Keukentafelgesprek of een afspraak met een andere organisatie.

Cookie-instellingen